Др Гордана Јотановић, ванредни професор

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Gordana Jotanovic

Име и презиме: Гордана Јотановић

Датум рођења: 05.06.1971. године

Мјесто и држава рођења: Теслић, Босна и Херцеговина

E mail: gordana.jotanovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин.

Стечена титула Професор информатике година 1994.

Постдипломски студиј: Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин.

Стечена титула: Магистар техничких наука година 2008.

Докторски студиј: Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин.

Стечена титула Доктор техничких наука година 2016.

Назив завршног рада: „Модел интелигентног туторског система за унапређење информатичких компетенција студената“.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област Рачунарске науке; Година избора – 2006. ; Институција: Универзитет Источно Сарајево.

Виши асистент: Ужа научна област – Информационе науке; Година избора – 2013; Институција – Универзитет Источно Сарајево.

Доцент: Ужа научна област – Информационе науке и биоинформатика; Година избора – 2017.; Институција – Универзитет Источно Сарајево.

Ванредни професор: Ужа научна област – Информационе науке и биоинформатика; Година избора – 2022.; Институција – Универзитет Источно Сарајево, .

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавила је 50 научних радова од којих су тренутно 4 на  SCI листи.

Списак