Др Марко Суботић, ванредни професор

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Marko Subotic

Име и презиме: Марко М. Суботић

Датум рођења: 02.06.1979.године

Мјесто и држава рођења: Чачак, Србија

E mail: marko.subotic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција: Саобраћајни факултет Београд;

Стечена титула: Дипломирани инжењер саобраћаја

Година: 2006.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула: Магистар техничких наука – област саобраћаја  година: 2009.

Докторски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула: Доктор техничких наука у области саобраћаја година: 2013.

Назив завршног рада: Еквиваленти теретних возила у моделима анализе капацитета и нивоа услуге двотрачних путева.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Стручни сарадник у настави: Ужа научна област – Интегрални транспортни системи и логистика; Година избора – 2008.; Институција –Саобраћајни факултет Добој.

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (друмски и градски саобраћај); Година избора – 2009.; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство – друмски и градски саобраћај; Година избора – 2013; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

Ванредни професор: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2018; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је 60 научних радова од којих је тренутно 12 на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: