OSNOVNI PODACI

Slobodan Subotic

Ime i prezime: Slobodan Subotić

Datum rođenja: 15. 12. 1958.

Mjesto i država rođenja: Breza, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

slobodan.subotic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Ekonomski fakultet u Sarajevu; Stečena titula – diplomirani ekonomista; godina 1982.

Postdiplomski studij: Institucija – Ekonomski fakultet, Istočno Sarajevo–Pale; Stečena titula – magistar ekonomskih nauka; godina 2007.

Doktorski studij: Institucija – Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina, Stečena titula – doktor ekonomskih nauka; godina 2011.

IZBORI U ZVANJA

Docent: Uža naučna oblast – Poslovne finansije; Godina izbora – 2013; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

 STRUČNA BIOGRAFIJA

 Radio je u sljedećim preduzećima i institucijama: RMU “Breza“ u Brezi, 1983–1988, finansijski direktor;  RSUP BiH, SJB Ilijaš, 1989–1992, načelnik kriminalističke policije; MUP Republike Srpske, SJB Ilijaš 1992–1995, načelnik SJB; MUP RS, 1996–1998, republički inspektor; OBS RS, 1998–2000, republički inspektor; “Marinković-komerce“ d.o.o. Banja Luka, 2000–2003, izvršni direktor; “Šipad komerc“ a.d. Sokolac, 2004–2007, zamjenik generalnog direktora; “Forma DSM“ d.o.o. Beograd, 2008–2011, direktor prodaje za područje Republike Srpske; ZEDP “Elektrobijeljina“ a.d. Bijeljina, 2011–2103, savjetnik generalnog direktora; Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet, Doboj, od 2013. do danas.

 OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Vitomir Starčević, Slobodan Subotić: “Potencijalne mogućnosti finansijskih institucija u finansiranju privrednog sektora Bosne i Hercegovine s ciljem prevazilaženja ekonomsko-finansijske krize“, „Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici“, broj 27, Ekonomski fakultet, Subotica, 2012 (vodeći nacionalni časopis);

Vitomir Starčević, Slobodan Subotić: “Upravljanje finansijama u zavisnim preduzećima mješovitog holdinga elektroprivrede Republike Srpske“, „Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici“, broj 29, Ekonomski fakultet, Subotica, 2013 (vodeći nacionalni časopis);

Vitomir Starčević, Slobodan Subotić: “Investicioni fondovi u funkciji razvoja tržišta kapitala Republike Srpske“ (Investment Funds in the Development of the Capital Market Republic of Srpska), IRI Economics Conference, International Research Institute s.r.o. Komárno, Slovakia,  „Knjiga apstrakata“ br. ISBN 978-80-89691-06-7, str. 61; 20–22. januar 2014, Komarno, Slovačka.

 OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

 Slobodan Subotić, Goran Mitrović: “Aktivne i pasivne investicione strategije u funkciji konstrukcije portfolija“, „Poslovni konsultant“, broj 13. i 14., “FINconsult’’, Tuzla, 2011;

Vitomir Starčević, Slobodan Subotić: “Uticaj globalnih promjena na upravljanje poslovanjem zavisnih preduzeća MH Elektroprivrede Republike Srpske“, „Novi ekonomist“, broj 16, jul–decembar 2014, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina;

Vitomir Starčević, Slobodan Subotić, Goran Mitrović: “Refleksije globalne finansijske krize na priliv SDI u zemljama Zapadnog Balkana“, Zbornik radova sa naučnog skupa “Ekonomija i kriza – treba li nam novi odgovor“, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet, Pale, Andrićgrad, 12. septembra 2014;

Slobodan Subotić, Vladimir Marković: „Valutni odbor u funkciji očuvanja konvertibilnosti i kredibilnosti domaće valute“, „Poslovni konsultant“, broj 44.,  „FINconsult“, Tuzla,  mart 2015.

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

Autor projekta „Analiza opterećenja privrede Brčko Distrikta BiH“, naručilac projekta Asocijacija poslodavaca Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Brčko Distrikta BiH, pod pokroviteljstvom austrijske agencije “ILO“,  novembar 2011.