OSNOVNI PODACI

Zeljko Stjepanovic

Ime i prezime: Željko Stjepanović

Datum rođenja: 19. 4. 1961.

Mjesto i država rođenja: Doboj, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

zeljko.stjepanovic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Ekonomski fakultet, Sarajevo; godina 1985.

Postdiplomski studij: Institucija – Ekonomski fakultet, Banjaluka; godina 2007.

Doktorski studij: Institucija – Ekonomski fakultet, Banjaluka; Stečena titula – doktor ekonomskih nauka; godina 2012.

IZBORI U ZVANJA

Viši asistent: Uža naučna oblast – Programski jezici; Godina izbora – 2008; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Docent: Uža naučna oblast – Informacione nauke (Društveni aspekti); Godina izbora –2012; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Božičković, R., Ćosić, I., Stjepanović, Ž.: „Softverska primjena faktorskog plana eksperimenta u simulaciji ponašanja organizacionog sistema“, II međunarodno savjetovanje „Informatika u proizvodnom i poslovnom menadžmentu“, Doboj, 2008;

Stjepanović, Ž.: „Uloga i značaj poslovne inteligencije u eksternom okruženju saobraćajnih preduzeća“, Poslovna inteligencija, II međunarodni naučni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“, Doboj, 2009;

Stjepanović, Ž.: „Informacioni sistemi i njihov uticaj na strateško upravljanje poslovnim sistemima preduzeća“, Informacioni sistemi, II međunarodni naučni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“, Doboj, 2010;

Stjepanović, Ž.: „Organizacija i upravljanje podacima u saobraćajnim preduzećima“, Baze podataka, naučno- stručni skup „Saobraćajnice i optimizacija transporta“, Doboj, 2012;

Stjepanović, Ž.: „Uticaj informacionih tehnologija na upravljanje resursima preduzeća“, IV međunarodni naučni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“, Doboj, 2013.

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Stjepanović, Ž.: „Savremeni oblici poslovanja putem mobilne i internet-mreže, časopis „Finrar, elektronsko poslovanje“, br. 4, Banja Luka, 2007;

Stjepanović, Ž.: „Računovodstveni informacioni sistemi i njihov uticaj na poslovno odlučivanje u malim i srednjim preduzećima“, časopis „Finrar, računovodstveni informacioni sistemi“, br. 10, Banja Luka, 2008;

Stjepanović, Ž.: „Razvoj kartičarskog poslovanja u bankama“, elektronsko bankarstvo, časopis „Značenja“ br. 61, Doboj, 2008.