Matematika za studente tehničkih fakulteta

Matematika za studente tehničkih fakulteta

Autor: Zoran Mitrović
Strana: 188
Knjiga je pisana po programu predmeta Matematika 1 koji se predaje na Saobraćajnom fakultetu u Doboju. Osim studenata Saobraćajnog fakulteta knjigu mogu koristiti i studenti drugih tehničkih fakulteta.