Eksploatacija i održavanje vozila

Eksploatacija i održavanje vozila

Autori: Ranko Božičković i Mesud Ajanović
Strana: 275
Koncepcija ove knjige omogućava sticanje neophodnih predznanja studenata Saobraćajnog fakulteta, te kvalitetnije i brže savlađivanje određenih programskih sadržaja obuhvaćenih nastavnim planom i programom EKSPLOATACIJA I ODRŽAVANJE VOZILA. Pored toga ona ima za cilj da studentima i onima koji se bave problemima eksploatacije i održavanja vozila u procesima rada saobraćajnih i transportnih preduzeća omogući da kroz teorijske postavke apliciraju stečena znanja na praktične probleme ekonomske stvarnosti preduzeća.