Dekan fakulteta

ZoranCurguz1

 Dr Zoran Ćurguz
 Docent

Prodekan za nastavu

prodekan nastava-umanjena

Dr Miroslav Kostadinović
Docent

Prodekan za naučno-istraživački rad (NIR)

Dr Bojan Marić
Docent