ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Suzana Miladic

Име и презиме: Сузана Миладић

Датум рођења: 9. 11. 1987.

Мјесто и држава рођења: Теслић, Босна и Херцеговина

Контакт:

suzana.miladictesic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Добој; Стечено звање – дипломирани инжењер саобраћаја, смјер: Телекомуникације; година 2010.

Постдипломски студиј: Институција – Факултет техничких наука, Нови Сад; Стечено звање – мастер-инжењер саобраћаја, Поштански саобраћај и телекомуникације; година 2011.

Докторски студиј: Студије у току; Институција – Саобраћајни факултет, Београд, Катедра за телекомуникациони саобраћај и мреже.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (Телекомуникације); Година избора – 2012; Институција – Саобраћајни факултет, Добој,

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (Поштански саобраћај и телекомуникације); Година избора – 2016; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Првог октобра 2012. почиње с радом на Саобраћајном факултету у Добоју Универзитета у Источном Сарајеву, у звању асистента. На основним студијама изводи вјежбе на предметима Транспортне мреже, Планирање и пројектовање саобраћаја у мрежама, Радиокомуникациони системи, а на мастер-студијама Методологија НИР-а.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Miladić: „Integration of optical and wireless networks under the radio-over-fiber concept“, International scientific conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST, Fakultet tehničkih nauka Bitola, Ohrid, Makedonija, 26–29. jun 2013, str. 459–463;

Miladić, G. Marković, „Analysis of some routing and wavelength selection techniques in optical networks with dynamic traffic demands”, International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN, Društvo za ETRAN, Vrnjačka Banja, Srbija, 2–5. jun 2014, str. 1–4;

Miladić, G. Marković, „Analysis of some wavelength assignment techniques in WDM optical networks“, International scientific conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST, Elektronski fakultet, Niš, Srbija, 25–27. jun 2014, str. 11–15.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

С. Миладић:  „IP телефонија и мрежна инфраструктура“, Трећи међународни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација“, Саобраћајни факултет, Добој, 24. и 25. новембар 2011, стр. 704–707;

С. Миладић: „Мобилне технологије у систему управљања саобраћајем са освртом на WiMAX и LTE технологију“, Научно-стручни скуп “Саобраћајнице и оптимизација транспорта“, Саобраћајни факултет, Добој, 22. и 23. новембар 2012, стр. 287–290;

С. Миладић, Г. Марковић: „Realization of road vehicle communication systems using radio-over-fiber technology“, IV међународни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација“, Саобраћајни факултет, Добој, 22. и 23. новембар 2013, стр. 403–409;

С. Миладић: „Тhe review of current optical and wireless technologies and the possibility of their integrated application“, IV међународни симпозијум “Нови хоризонти саобраћаја и комуникација“, Саобраћајни факултет, Добој, 22. и 23. новембар 2013, стр. 479–483;

М. Тешић, С. Миладић, М. Плавшић: „Интелигентни транспортни системи у аутомобилима у функцији безбедности саобраћаја – Студија примера: Брод, Република Српска“, II међународна конференција „Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Министарство саобраћаја и веза, Бањалука, новембар 2013.

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Учесник пројекта „Имплементација аутономних соларних система у напајању објеката саобраћајне инфраструктуре“, Саобраћајни факултет Добој и Министарство науке и технологије Републике Српске, 2013–2014.