OSNOVNI PODACI

Goran Kuzmic

Ime i prezime: Goran Kuzmić

Datum rođenja: 7. 9. 1973.

Mjesto i država rođenja: Doboj, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

goran.kuzmic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin; godina 2001.

Postdiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj; godina 2012.

IZBORI U ZVANJA

Viši asistent: Uža naučna oblast – Informacione nauke i bioinformatika; Godina izbora – 2012; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

M. Kostadinović, G. Kuzmić, A. Vujičić, P. Gojković: „Evaluation of management performance PID controller in wireless industrial networks“, International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2014, Budapest, Hungary, 10–12. September, 2014.

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

M. Kostadinović, G. Kuzmić: „PROJEKTOVANJE FAZI LOGIČKOG KONTROLERA KORIŠTENJEM FLT-a (FUZZY LOGICAL TOOLBOX) U MATLAB-u”, Međunarodno savjetovanje „IPOM 2006“, Teslić, 15–16. septembar 2006, str. 85–90;

M. Kostadinović, G. Kuzmić: „Fazi-upravljanje kao metoda inteligentnog upravljanja za balansiranje čelične kuglice u magnetnom levitacionom sistemu”, Međunarodno savjetovanje „IPOM 2006“, Teslić, 15–16. septembar 2006, str. 95–100;

M. Kostadinović, G. Kuzmić: „Medicinska robotika u CIS-u (Computer-Integrated Surgeru)”, Međunarodno savjetovanje „IPOM 2006“, Teslić, 15–16. septembar 2006, str. 117–122

D. Pašalić, G. Kuzmić, S. Milutinović: ”Sklop za upravljanje semaforom za regulaciju saobraćaja realizovan pomoću mikrokontrolora“, Naučno-stručni simpozijum „Infoteh“, Jahorina, mart 2007, str. 35–39, Sesija A – Primjena računarske tehnike i informatike u sistemima upravljanja;

M. Kostadinović, S. Milutinović, G. Kuzmić, P. Gojković: „Primjena diferencijalnog režima rada GPS-a  u saobraćaju”, Međunarodni naučno-stručni simpozijum „Bezbjednost saobraćaja 2008“, Doboj, 8–10. maja 2008, str. 138–141;

M. Kostadinović, S. Milutinović, G. Kuzmić, P. Gojković: „Primjena diferencijalnog režima rada GPS-a u saobraćaju”, Međunarodni naučno-stručni simpozijum „BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA 2008“, Doboj, 8–10. maja 2008, str. 138–141;

G. Kuzmić, D. Bundalo, Z. Bundalo, D. Pašalić: “Primjena LED rasvjetne tehnologije s ciljem povećanja kvaliteta rasvjete i smanjenja potrošnje energije“, Naučno-stručni simpozijum „Infoteh”, Jahorina, 16–18. mart 2011, str. 846–850, Sesija E-VI – Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa;

M. Kostadinović, P. Gojković, A. Stjepanović, G. Kuzmić, Z. Bundalo, D. Bundalo: „Integracija inteligentnih solarnih autobuskih stajališta sa nadzorno-upravljačkim centrima”, Međunardni simpozijum saobraćaja i komunikacija „Novi horizonti”, Doboj, novembar 2011, str. 722–728; Sesija F –Telekomunikacioni saobraćaj.

 RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

Učesnik projekta „Primjena bežičnih mreža u procesnoj industriji baziranih na HART protokolu“, Saobraćajni fakultet Doboj i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, 2009–2010; „Uvođenje i testiranje fotonaponskih modula u autonomnim solarnim sistemima za nezavisno energetsko napajanje“, rukovodilac projekta prof. dr Perica Gojković,  početak 1. 10. 2010, kraj 5. 10. 2011, Saobraćajni fakultet, Doboj, Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske; „Integracija bežičnih i žičanih industrijskih mreža bazirana na HART konceptu“, Saobraćajni fakultet Doboj i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, 2010–2011.