OSNOVNI PODACI

Bosko Djukic

Ime i prezime: BoškoĐukić

Datum rođenja: 8. 3.1952.

Mjesto i država rođenja: Čivčije Osječanske, Jugoslavija

Kontakt:

bosko.djukic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti; godina 1985.

Postdiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj; godina 2012.

IZBORI U ZVANJA

Asistent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo (Drumski i gradski saobraćaj); Godina izbora – 2010; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Viši asistent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo (Drumski i gradski saobraćaj);  Godina izbora – 2012; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

Mr Boško Đukić, dipl. inž. saobr., zaposlen je na Saobraćajnom fakultetu Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu od juna 2007. godine. Radi na poslovima višeg asistenta iz uže naučne oblasti: Transportno inženjerstvo – Drumski i gradski saobraćaj. Danas je viši asistent na predmetima: Organizacija saobraćajnih preduzeća, Motorna vozila, Poslovne komunikacije i Edukacija za saobraćaj.

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Ž. Bošnjak, B. Đukić: “Nova zakonska regulativa u oblasti kontrole tehničke ispravnosti motornih vozila na prostorima Bosne i Hercegovine – Prvo republičko stručno savjetovanje „Novi propisi, bolja bezbjednost saobraćaja”, Doboj, 2007;

M. Bošković, B. Đukić: „Preventivne mjere u saobraćaju” – Prva međunarodna konferencija „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija”, Teslić, 2007;

P. Gojković, T. Đurić, B. Mišić, Đ. Popović, B. Đukić: „Ograničenje, prilagođavanje, mjerenje i proračun brzine vozila u vještačenju nezgoda i regulisanju saobraćaja”;  časopis „Suvremeni promet” br. 6/09, Zagreb;

M. Ajanović, P. Gojković, R. Božičković, B. Đukić: „Nova rješenja kod TSI motora za putnička vozila iz programa VW“, Stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske”, Teslić, 2011;

B. Gojković, B. Đukić, S. Milutinović: „Ispitivanje i održavanje uređaja za napajanje motora tečnim naftnim gasom”, Stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske”, Teslić, 2011;

P. Gojković, M. Ajanović, B. Đukić: „Pneumatsko opružje sa regulisanim prigušenjem”, Stručni skup  „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske”, Teslić, 2010;

M. Ajanović, S. Vujić, P. Gojković, S. Jahić, B. Đukić: “Značaj školovanja i rukovođenja zaposlenicima na stanici tehničkog pregleda motornih vozila”, Stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske”, Teslić, 2010.

 RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

Učesnik u projektu „Uvezivanje stanica za tehničke preglede vozila u jedinstven informacioni sistem vezan za poslove tehničkog pregleda vozila“. Projekat rađen 2009. godine za potrebe Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske; „Saobraćajne signalizacije na dionici puta Doboj–Zenica“, 1982; „Saobraćajne signalizacije na dionici puta Trebinje–Ljubinje“, 1983; „Savezni propisi ZOOBS-a“, 1989; „Saobraćajne studije za grad Sarajevo“, 1990; „Građevinsko i saobraćajno rješenje raskrsnice u Čeliću“, 2008; „Novi republički zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske“, 2009.