ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Светлана Терзић

Датум рођења: 2. 6. 1975.

Мјесто и држава рођења: Сарајево, Босна и Херцеговина

Контакт:

svetlana.terzic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Економски факултет, Источно Сарајево, Пале; година 2002.

Постдипломски студиј: Институција – Економски факултет, Источно Сарајево, Пале; година 2009.

Докторски студиј: Институција – Факултет пословне економије, Бијељина; година 2014.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Стручни сарадник: Ужа научна област – Маркетинг; Година избора – 2005; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Виши асистент: Ужа научна област – Маркетинг; Година избора – 2010; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Доцент: Ужа научна област – Маркетинг; Година избора – 2014; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

Ванредни професор: Ужа научна област – Маркетинг; Година избора – 2019; Институција – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву.

 СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

У периоду од 10. 7. 2002. до 25. 5. 2005. ради у АД „Трудбеник“, Добој у Сектору маркетинга и финансијско-рачуноводственом сектору,

Од 27. 9. 2005. до 30. 11. 2006.  запослена у Вишој техничкој школи Добој као стручни сарадник

– На Саобраћајном факултету, Добој, Универзитета у Источном Сарајеву, од 1. 12. 2006. до  4. 5. 2010 – стручни сарадник, од 4. 5. 2010. до 18. 12. 2014 – виши асистент и од 18. 12. 2014.  до данас – доцент.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Ратко Ђуричић, Светлана Терзић: „Moдели организационе структуре жељезнице прилагођени за тржишне услове привређивања“, Машински факултет, Ниш, 2006.  ISBN 86-80587-59-1.

 ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Ратко Ђуричић, Светлана Терзић: „Примјена вишеструког контигентног модела у моделирању организације жељезнице“, Саобраћајно-технички факултет, Добој, II међународно савјетовање „Информатика у пословном менаџменту и комуникацијама“ (стр. 153–160), Теслић, 2006; ISBN 9938-815-3-8;

Марко Суботић, Драган Ђурановић, Светлана Терзић: „ Е-логистичке перформансе у служби контроле робних токова у саобраћају и транспорту“, Добој, II међународни научни симпозијум, „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација 2009“, стр. 262–272; ISBN 978-99955-36-18-3;

Светлана Терзић: „Улога и значај робне марке у савременим маркетинг-условима пословања предузећа“, Зборник радова, Економски факултет, Источно Сарајево, бр. 4. Пале, 2010, стр. 253–269; ISSN 1986-6690;

Светлана Терзић: „Интелектуални капитал – индикатор стварања вриједности и конкурентске предности предузећа“, Економски факултет, Источно Сарајево, Пале, 2012, ISSN 1986-6690;

Светлана Терзић: „Улога и значај јавно-приватног партнерства“, „СВАРОГ“, часопис за друштвене и природне науке, Независни универзитет, Бања Лука, бр. 7; 2013, стр. 305–317; ISSN 1986-8588.