OSNOVNI PODACI

Tihomir Djuric

Ime i prezime: Tihomir Đurić

Datum rođenja: 9. 3. 1963.

Mjesto i država rođenja: Travnik, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

tihomir.djuric@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Sarajevo; godina 1990.

Postdiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Beograd; godina 2002.

Doktorski studij: Institucija – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad; godina 2012.

IZBORI U ZVANJA

Viši asistent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo (Drumski i gradski saobraćaj); Godina izbora – 2008; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Docent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo (Drumski i gradski saobraćaj); Godina izbora – 2012; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Vanredni profesor: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo (Drumski i gradski saobraćaj); Godina izbora – 2017; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

Radio na sljedećim radnim mjestima: Opština Travnik, 1991–1992; Opština Travnik, 1991–1992; Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, 1998–2006; Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka, 2005–2008; Centar javne bezbjednosti, Banja Luka, 2006–2008; Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet u Doboju, 2008. godine do danas.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Đurić, D. Danojević, S. Petković, D. Stoisavljević i M. Balaban: “Traffic injuries in the Republic of Srpska“, World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Vienna, Austria, June 6-9, 2004, Abstract No. 1781 – Accepted Abstract Notification; pp. 1385–1396;

Đurić, T. i Popović, Đ. (2013): THE INFLUENCE OF SPEED ON TRAFFIC SAFETY – RESEARCH ON DRIVERS’ PERCEPTIONS, TTEM – Tehnics Tehnologies Education Menagement, Vol. 8, No. 3, 2013. pp 1418–1430; ISSN: 1840–1503 (Časopis indeksiran u Science Citation Index Expanded); (Impact Factor: 0.414);

Đurić T., Đozo, V., Popović, Đ., Milošević, G. (2013): THE ASSESSMENT OF DRIVERS’ WHEN USING RAILROAD CROSSINGS, TTEM – Tehnics Tehnologies Education Menagement, Vol. 9. No 1, 2014, pp 50–59; ISSN: 1840–1503 (Časopis indeksiran u Science Citation Index Expanded); (Impact Factor: 0.414);

Džefić, E., Đurić, T., Milošević, G. (2014): “Sudar sa pješakom i odbačaj pješaka na drugo vozilo, XIII simpozijum „Vještačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju”, Divčibare, (Zbornik radova, 101–114).

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Danojević, D., Đurić, T.: “Saobraćajni akcidenti u okviru kontrole nad faktorima rizika i životne sredine”, Integrisani plan za javno zdravstvo: „NEAP” u Bosni i Hercegovini, Banja Luka, 2002, pp. 218–229;

T. Đurić, Okanović, A. Baličevac, E. Kovačević (2013): “Upravljanje brzinama u saobraćaju primjenom adekvatne kontrole brzine”, IV savjetovanje sa međunarodnim učešćem “Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa”, Vlašić, 2013, Zbornik radova, 372–380);

Đurić, T. (2013): “Uticaj drumskog saobraćaja na visinu buke u bezbjednosti saobraćaja”, IV međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija”, Doboj, Zbornik radova, 125–133;

Marić, B., Žigić, J., Đurić, T. (2013): „Analiza bezbjednosti saobraćaja na području CJB Doboj“, Zbornik radova, „Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, II stručni seminar sa međunarodnim učešćem, Ministarstvo saobraćaja i veza, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Banja Luka. ISBN 978-99938-615-3-9.

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

Aktivno učestvovao u projektu „Produžite liniju života, vežite pojas“, osnovni pokazatelji stanja i tedencija u bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj u periodu 1998–1999; CIBS Beograd, Beograd, 2000,

i projektu „Zdravlje za sve“ – Saobraćaj i zdravlje; Perspektive zdravlja u 21. vijeku, Vlada Republike Srpske (MUP i Ministarstvo zdravlja Republike Srpske), Banja Luka, 2003.