OSNOVNI PODACI

Marko Vasiljevic

Ime i prezime: Marko Vasiljević

Datumrođenja: 28.11.1962.

Mjesto i država rođenja: Zarječa, opština Doboj, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

marko.vasiljevic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet Sarajevo; godina1988.

Postdiplomski studij: Institucija –Tehnički fakultet„Mihajlo Pupin“, Zrenjanin; godina 2003.

Doktorski studij:Institucija –Tehnički fakultet„Mihajlo Pupin“, Zrenjanin; godina2005.

IZBORI U ZVANJA

Docent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo; Godina izbora – 2008; Institucija –Saobraćajni fakultet, Doboj.

Vanredni profesor:Transportno inženjerstvo; Godina izbora – 2013; Institucija –Saobraćajni fakultet, Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

Godine 1989.počinje s radom u ŽTO Sarajevo – STD (danas ŽRS Doboj). Od 2007. godine zapošljava se na Saobraćajnom fakultetu u Doboju.Na osnovnim studijama izvodi nastavu na predmetima Logistika u saobraćaju, Logistički centri, Logistički kontroling, Vertikalni transport, Željeznička vozila, Ispitivanje pruga i vozila, a na magistarskim i master-studijama Tehnologije integralnog transporta, Logistički centri i Planiranje i projektovanje logističkih centara.U periodu od 2008. do 2011. godine uporedo obavlja dužnost v.d. direktora Više tehničke škole, sve do prestanka njenog rada.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Stojković, D., Đorđević, D.,Vasiljević, M..„Customer relationship management concept modelling as function of quality improvement“, Journal of society for development of teaching and business processes in new enviroment in BiH, 2010,(106-122).

Vesković, S., Belošević, I., Milinković, S., Pavlović, N., Vasiljević, M.: The importance of regional railway lines revitalization for corridor X in the Republic of Serbia“, 3. međunarodna naučno-stručna konferencija „KORIDOR 10 – održivi put integracija“, Beograd, 2012,str.25–32; ISSN 1847-6880 02512;

Janković, S., Mladenović, S.,Vasiljević, M., Branović, I., Vesković, S.:„A Methodology of Developing Interoperabile Electronic Business in the Transport Sector“,XLVIII Internacional Scientific Conference on Information, Communication ond Energy Systems and Tehnologies ICEST 2013. Ohrid, June 26.through 29. 2013. Praeedings of Papers, Volume 2, Faculty of Tecnical Sciences-Bitola Macedonia, Facultyof Egineering – Niš, Faculty of Comunications and Comunication Tecnologies – Sofia, pp. 515–518, Ohrid, Republic Macedonia, 25–27.6. 2013; ISSN 978-9989-786-89-1. COBISS MK-ID: 94746890;

Vesković, S., Maksić, G., Vasiljević, M.,Stojić, G., Railić, S.:„Modelling and design facilities for dealing with dangerous goods on railway“,Procedings/XVI Scientific – Expert Conference on Railways RAILCON 14, Octobar9–10, 2014 Niš,str.81–85. COBISS.SR-ID 210153228.

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Vasiljević, M.,Mikanović, B.:„Uloga logističkih centara u konsolidaciji i kooperaciji tokova“, Zbornik radova,IVmeđunarodni simpozijum saobraćaja i komunikacija „Novi horizonti 2013“, Saobraćajni fakultet, Doboj, 2013; 22. i 23. novembar 2013, str. 364–368; ISBN 978-99955-36-45-9  COBISS,BH-ID 4014104;

Lazić, D., Vasiljević, M.,„Primjena logističkog outsqurcinga kao osnov poslovanja savremenih logističkih centara“, Zbornik radova,IVmeđunarodni simpozijum saobraćaja i komunikacija „Novi horizonti 2013“, Saobraćajni fakultet, Doboj, 2013; 22. i 23. novembar 2013, str. 518–523. ISBN 978-99955-36-45-9  COBISS,BH-ID 4014104;

Tešanović, D., Puzić, N., Vasiljević, M.,Jovanović, R.,“ Recycling the vital sets of the railway vehicles and track geometry, as an economical way of business of the railway,Procedings of the II International Sceintific Conference “ Conference on Mechanical Enginering Technologies and Applications” COMET-a 2014, Est Sarajevo – Jahorina 02-05 Decembar 2014. Str. 371 – 380.ISBN 978-99976-623-1-6 COBISS.RS-ID4642584

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

Učesnik u više projekata organizacije željezničkog saobraćaja i                organizacije preduzeća Željeznice Republike Srpske, Učesnisnik u projektu Ministarstva prosvjete i kulture R.S. “Licenciranja članova komisije za polaganje vozačkih ispita”

Član liste eksperata Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitetaR.S., te ocjenjivač Sistema menadžmenta bezbijednosti informacija prema zahtjevima ISO/IEC 27001:2005

Konsultant u projektu„Feasibility study for Logistic Center and intermodal Terminal at Vrsac“, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2014