U prostorijama Saobraćajnog fakulteta u Doboju potpisan je ugovor o davanju u zakup dijela poslovnog objekta Tehničko-laboratorijski centar (Tehnički pregled) između Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i „Agram d.d.“ iz Ljubuškog. Ugovor su potpisali dekan Saobraćajnog fakulteta doc.dr Zoran Ćurguz i direktor „Agram d.d.“Kristijan Lavrić. Ugovor je potpisan na period od 10 godina i predstavlja početak uspješne saradnje našeg fakulteta i renomiranog koncerna Agram.