Upis na III ciklus studija - obavještenje

  • -

Obavještenje o uslovima upisa u I godinu – trećeg ciklusa studija studijski program Saobraćaj  u akademskoj 2017/18.godini za kandidate koji ispunjavaju uslov za upis

Ovdje preuzeti; Obavještenje o upisu III ciklus studija