мсц Бојана Ристић, виши асистент

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Bojana Ristic

Име и презиме: Бојана Ристић

Датум рођења: 14.08.1988.

Мјесто и држава рођења: Добој, БиХ

E mail: bojana.ristic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула дипломирани инжењер саобраћаја, година 2011.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула дипломирани инжењер саобраћаја – мастер, година 2015.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – транспортно инжењерство; Година избора – 2014; Институција – Пољопривредни факултет Источно Сарајево.

Асистент: Ужа научна област – транспортно инжењерство; Година избора – 2015; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

Виши асистент: Ужа научна област – транспортно инжењерство; Година избора – 2016; Институција –  Саобраћајни факултет Добој.

Виши асистент (реизбор): Ужа научна област – транспортно инжењерство; Година избора – 2021; Институција –  Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавила је 10 научних радова од којих је тренутно 2 на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: