Др Сузана Миладић – Тешић, доцент

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Suzana Miladic

Име и презиме: Сузана Миладић-Тешић

Датум рођења: 9.11.1987.

Мјесто и држава рођења: Теслић, БиХ

E mail: suzana.miladictesic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција- Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет

Стечена титула: дипломирани инжењер саобраћаја, година 2010.

Постдипломски студиј: Институција – Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Стечена титула: мастер инжењер саобраћаја, година 2011.

Докторски студиј: Институција – Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет

Стечена титула: доктор наука- саобраћајно инжењерство, година 2020.

Назив завршног рада: Оптимизација перформанси оптичких WDM мрежа агрегацијом саобраћаја и конверзијом таласних дужина.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2012; Институција –Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет.

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2016; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет.

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2021; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавила је 32 научна рада од којих је тренутно 5 на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: