Др Жељко Стјепановић, редовни професор

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Zeljko Stjepanovic

Име и презиме: Жељко Стјепановић

Датум рођења: 19.04.1961.г.

Мјесто и држава рођења: Добој, Република Српска, БиХ

E mail: zeljko.stjepanovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Економски факултет Сарајево

Стечена титула: дипломирани економиста, 1985 година

Постдипломски студиј: Економски факултет Бања Лука

Стечена титула: магистар економских наука, 2007 година

Докторски студиј: Економски факултет Бања Лука

Стечена титула: доктор економских наука, 2012 година

Назив завршног рада: Утицај информационих технологија на савремено рачуноводство.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Програмски језици, 2008 година, Саобраћајни факултет Добој.

Доцент:  Информационе науке (друштвени аспекти), 2012 година, Саобраћајни факултет Добој.

Ванредни професор: Информационе науке (друштвени аспекти), 2017 година,  Саобраћајни факултет Добој.

Редовни професор: Информационе науке (друштвени аспекти), 2023 година,  Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је 25 научних радова од којих је тренутно 2 на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: