Јавна дискусија о теми докторске дисертације докторанда Мирка Сојчића

ОДРЖАНА ЈАВНА ДИСКУСИЈА НА КАТЕДРИ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ О ФОРМУЛИСАНОЈ ТЕМИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

„АДАПТИВНИ МОДЕЛИ ЕНТРОПИЈСКОГ КОДОВАЊА КОМУНИКАЦИЈЕ ВИРТУЕЛНИХ И ФИЗИЧКИХ СЕНЗОРА ЗА ПРЕДИКЦИЈУ САОБРАЋАЈА У МРЕЖАМА“

Докторанда Мирка Стојчића, Саобраћајни факултет Добој, УИС (22.06.2020.)