Др Слободан Суботић, редовни професор

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Slobodan Subotic

Име и презиме: Слободан Суботић

Датум рођења: 15.12.1958.

Мјесто и држава рођења: Бреза, СР БиХ

E mail: slobodan.subotic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Економски факултет Сарајево;

Стечена титула: дипломирани економист, година 1982.

Постдипломски студиј: Економски факултет Пале;

Стечена титула: Магистар економских наука, година 2007.

Докторски студиј: Факултет пословне економије Бијељина;

Стечена титула: Доктор економских наука, година 2011.

Назив завршног рада: Специфични облици финансирања у функцији развоја малих      предузећа у Босни и Херцеговини.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Доцент: Ужа научна област – Пословне финансије; Година избора – 2013; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

Ванредни професор: Ужа научна област – Пословне финансије; Година избора – 2018; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

Редовни професор: Ужа научна област – Пословне финансије; Година избора – 2024; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је 68 научних радова

Списак радова може се наћи на следећем линку: