Projektovanje digitalnih sistema sa mirkokontrolerom - praktikum

Projektovanje digitalnih sistema sa mirkokontrolerom - praktikum

Autor: Miroslav Kostadinović
Strana:
149
ISBN:
978-99955-36-37-4

Praktikum iz projektovanja digitalnih sistema sa mikrokontrolerom nastao je iz višegodišnjih auditornih vježbi koje je autor držao na Višoj tehničkoj školi i Saobraćajnom fakultetu u Doboju i ispitnih zadataka u okviru predmeta Upravljački računarski sistemi i Projektovanje i primjena digitalnih sistema. Sadržaj i obim praktikuma je proizašao iz plana i programa predmeta Projektovanja i primjene digitalnih sistema i prvenstveno je namjenjen studentima treće godine na smjeru telekomunikacije Saobraćajnog fakulteta Doboj kako bi proširili svoje znanje iz oblasti projektovanja digitalnih sistema.