Metode optiizacije u zadacima tipa transporta sa jednim i više kriterijuma – primjena softvera ”WinQSB”

Metode optiizacije u zadacima tipa transporta sa jednim i više kriterijuma – primjena softvera ”WinQSB”

Autori: Ilija Nikolić i Ranko Božičković
Strana: 362
Knjiga je namenjena slušaocima poslediplomskih studija na Saobraćajno- tehničkom fakultetu u Doboju i može da bude od interesa za učesnike u obrazovnom procesu na fakultetima i visokim školama, kao i za analitičare i menadžere u poslovnim sistemima i drugim institucijama.