Opis poslova

Služba računovodstva se brine o materijalno-finansijskom poslovanju Fakulteta i to:

  • Obračunava i isplaćuje lična primanja zaposlenih i saradnika, i po potrebi izdaje potvrde i izvještaje o primanjima
  • evidentira imovinu Fakulteta
  • fakturiše usluge Fakulteta, naplaćuje potraživanja i plaća obaveze
  • radi periodične i godišnje obračune i izvještaje za potrebe Fakulteta, Univerziteta i Ministarstva

Osoblje

Grozda Filipović
Lepa Novaković
Stojanka Gojković

Kontakt

telefon:
053/236-221
053/236-220

kontakt osoba:
Grozda Filipović

elektronska pošta:
racunovodstvo@sf.ues.rs.ba

Radno vrijeme

od 08:00 do 16:0