Naučno-istraživački projekti realizovani na Saobraćajnom fakultetu u Doboju:

 • Naziv projekta: „GPS i RFID tehnologija u saobraćaju. trajanje: 2008-2009. godine, nosilac projekta: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.
 • Naziv projekta: „Nabavka opreme za formiranje i testiranje fotonaponskog sistema za napajanje električnom energijom“. trajanje: 2009-2010. godine, nosilac projekta: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.
 • Naziv projekta: „Primjena bežičnih mreža u procesnoj inustriji baziranih na HART protokolu. trajanje: 2009-2010. godine, nosilac projekta: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.
 • Naziv projekta: „Integracija bežičnih i žičanih industrijskih mreža bazirana na HART konceptu. trajanje: 2010-2011. godine, nosilac projekta: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.
 • Naziv projekta: „Uvođenje i testiranje fotonaponskih modula u autonomnim solarnim sistemima za nezavisno energetsko napajanje“, trajanje: 2010-2011. godine, nosilac projekta: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.
 • Naziv projekta: „Izrada elaborata za unapređenje integrisanih sistema na bazi gorivih i solarnih ćelija u svrhu povećanja iskoristivosti alternativnih izvora energije na području Republike Srpske. trajanje: 2012-2013. godine, nosilac projekta: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.
 • Naziv projekta: „Implementacija autonomnih solarnih sistema u napajanju objekata saobraćajne infrastrukture. trajanje: 2013-2014. godine, nosilac projekta: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.
 • Naziv projekta: „Testiranje i uvođenje modifikovanog PID regulatora u bežičnim industrijskim mrežama baziranim na HART protokolu. trajanje: 2013-2014. godine, nosilac projekta: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.

Naučno-istraživački projekti koji se namjeravaju realizovati 2016. godine na Saobraćajnom fakultetu u Doboju:

 • Naziv projekta: „Elaborat za izradu autonomnog solarnog energetskog izvora (generatora) sa daljinskom kontrolom i nadzorom za energetsko napajanje telekomunikacionih objekata, nosilac projekta: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.
 • Naziv projekta: „Implementacija veb aplikacija u inteligentnim transportnim sistemima za informisanje putnika u javnom autobuskom saobraćaju, nosilac projekta: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.
 • Naziv projekta: „Nabavka opreme za ispitivsanje optičkih vlakana nosilac projekta: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.