OSNOVNI PODACI

Sanja Simic

Ime i prezime: Sanja Simić

Datum rođenja: 27. 4. 1988.

Mjesto i država rođenja: Doboj, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

sanja.simic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet Doboj; Stečena titula – diplomirani inženjer saobraćaja, smjer: Željeznički saobraćaj; godina 2011.

Postdiplomski studij: Trenutno pohađa; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

IZBORI U ZVANJA

Asistent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo; Godina izbora – 2013; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

Prvog marta 2014. godine počinje s radom na Saobraćajnom fakultetu u Doboju Univerziteta u Istočnom Sarajevu u zvanju asistenta. Na osnovnim studijama izvodi vježbe na predmetima: Ispitivanje pruga i vozila, Organizacija saobraćajnih preduzeća, Eksploatacija željezničkih kola i Mehanizacija i tehnologija pretovara.

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

S. Simić: „Istorijski razvoj tarifskih sistema željeznica zapadnog Balkana“, III međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“, Saobraćajni fakultet, Doboj, 24. i 25. novembar 2011, str. 466–471;

S. Simić, N. Radojčić, Z. Gajić: „Globalni sistem mobilnih komunikacija na željeznici“, naučno-stručni skup „Saobraćajnice i optimizacija transporta“, Saobraćajni fakultet, Doboj, 22. i 23. novembar 2012, str. 353–358;

Z. Gajić, N. Radojčić, S. Simić: „Optimizacija transporta željezne rude na relaciji Omarska – Željezara Zenica, kroz skraćenje vremena obrta kola“, Naučno-stručni skup “Saobraćajnice i optimizacija transporta”, Saobraćajni fakultet, Doboj, 22. i 23. novembar 2012, str. 359–362;

B. Novarlić, Z. Lukić, P. Đurić, Ž. Erceg, LJ. Lukić, S. Simić: „Napredna tehnološka rješenja kao paradigma univerzitetskog spin of poduhvata“, IV međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“, Saobraćajni fakultet, Doboj, 22. i 23. novembar 2013, str. 386–391.