OSNOVNI PODACI

Suzana Miladic

Ime i prezime: Suzana Miladić

Datum rođenja: 9. 11. 1987.

Mjesto i država rođenja: Teslić, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

suzana.miladictesic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj; Stečeno zvanje – diplomirani inženjer saobraćaja, smjer: Telekomunikacije; godina 2010.

Postdiplomski studij: Institucija – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad; Stečeno zvanje – master-inženjer saobraćaja, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije; godina 2011.

Doktorski studij: Studije u toku; Institucija – Saobraćajni fakultet, Beograd, Katedra za telekomunikacioni saobraćaj i mreže.

IZBORI U ZVANJA

Asistent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo (Telekomunikacije); Godina izbora – 2012; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj,

Viši asistent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo (Poštanski saobraćaj i telekomunikacije); Godina izbora – 2016; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

Prvog oktobra 2012. počinje s radom na Saobraćajnom fakultetu u Doboju Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u zvanju asistenta. Na osnovnim studijama izvodi vježbe na predmetima Transportne mreže, Planiranje i projektovanje saobraćaja u mrežama, Radiokomunikacioni sistemi, a na master-studijama Metodologija NIR-a.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Miladić: „Integration of optical and wireless networks under the radio-over-fiber concept“, International scientific conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST, Fakultet tehničkih nauka Bitola, Ohrid, Makedonija, 26–29. jun 2013, str. 459–463;

Miladić, G. Marković, „Analysis of some routing and wavelength selection techniques in optical networks with dynamic traffic demands”, International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN, Društvo za ETRAN, Vrnjačka Banja, Srbija, 2–5. jun 2014, str. 1–4;

Miladić, G. Marković, „Analysis of some wavelength assignment techniques in WDM optical networks“, International scientific conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST, Elektronski fakultet, Niš, Srbija, 25–27. jun 2014, str. 11–15.

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

S. Miladić:  „IP telefonija i mrežna infrastruktura“, Treći međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“, Saobraćajni fakultet, Doboj, 24. i 25. novembar 2011, str. 704–707;

S. Miladić: „Mobilne tehnologije u sistemu upravljanja saobraćajem sa osvrtom na WiMAX i LTE tehnologiju“, Naučno-stručni skup “Saobraćajnice i optimizacija transporta“, Saobraćajni fakultet, Doboj, 22. i 23. novembar 2012, str. 287–290;

S. Miladić, G. Marković: „Realization of road vehicle communication systems using radio-over-fiber technology“, IV međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“, Saobraćajni fakultet, Doboj, 22. i 23. novembar 2013, str. 403–409;

S. Miladić: „The review of current optical and wireless technologies and the possibility of their integrated application“, IV međunarodni simpozijum “Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“, Saobraćajni fakultet, Doboj, 22. i 23. novembar 2013, str. 479–483;

M. Tešić, S. Miladić, M. Plavšić: „Inteligentni transportni sistemi u automobilima u funkciji bezbednosti saobraćaja – Studija primera: Brod, Republika Srpska“, II međunarodna konferencija „Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Ministarstvo saobraćaja i veza, Banjaluka, novembar 2013.

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

Učesnik projekta „Implementacija autonomnih solarnih sistema u napajanju objekata saobraćajne infrastrukture“, Saobraćajni fakultet Doboj i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, 2013–2014.