ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Goran Kuzmic

Име и презиме: Горан Кузмић

Датум рођења: 7. 9. 1973.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

Контакт:

goran.kuzmic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин; година 2001.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Добој; година 2012.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Информационе науке и биоинформатика; Година избора – 2012; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

М. Костадиновић, Г. Кузмић, А. Вујичић, П. Гојковић: „Evaluation of management performance PID controller in wireless industrial networks“, International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2014, Budapest, Hungary, 10–12. September, 2014.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

М. Костадиновић, Г. Кузмић: „ПРОЈЕКТОВАЊЕ ФАЗИ ЛОГИЧКОГ КОНТРОЛЕРА КОРИШТЕЊЕМ FLT-а (FUZZY LOGICAL TOOLBOX) У MATLAB-u”, Међународно савјетовање „ИПОМ 2006“, Теслић, 15–16. септембар 2006, стр. 85–90;

М. Костадиновић, Г. Кузмић: „Фази-управљање као метода интелигентног управљања за балансирање челичне куглице у магнетном левитационом систему”, Међународно савјетовање „ИПОМ 2006“, Теслић, 15–16. септембар 2006, стр. 95–100;

М. Костадиновић, Г. Кузмић: „Медицинска роботика у CIS-у (Computer-Integrated Surgeru)”, Међународно савјетовање „ИПОМ 2006“, Теслић, 15–16. септембар 2006, стр. 117–122

Д. Пашалић, Г. Кузмић, С. Милутиновић: ”Склоп за управљање семафором за регулацију саобраћаја реализован помоћу микроконтролора“, Научно-стручни симпозијум „Инфотех“, Јахорина, март 2007, стр. 35–39, Сесија А – Примјена рачунарске технике и информатике у системима управљања;

М. Костадиновић, С. Милутиновић, Г. Кузмић, П. Гојковић: „Примјена диференцијалног режима рада ГПС-а  у саобраћају”, Међународни научно-стручни симпозијум „Безбједност саобраћаја 2008“, Добој, 8–10. маја 2008, стр. 138–141;

М. Костадиновић, С. Милутиновић, Г. Кузмић, П. Гојковић: „Примјена диференцијалног режима рада GPS-а у саобраћају”, Међународни научно-стручни симпозијум „БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 2008“, Добој, 8–10. маја 2008, стр. 138–141;

Г. Кузмић, Д. Бундало, З. Бундало, Д. Пашалић: “Примјена ЛЕД расвјетне технологије с циљем повећања квалитета расвјете и смањења потрошње енергије“, Научно-стручни симпозијум „Инфотех”, Јахорина, 16–18. март 2011, стр. 846–850, Сесија Е-VI – Информационе технологије у другим областима од ширег интереса;

М. Костадиновић, П. Гојковић, А. Стјепановић, Г. Кузмић, З. Бундало, Д. Бундало: „Интеграција интелигентних соларних аутобуских стајалишта са надзорно-управљачким центрима”, Међунардни симпозијум саобраћаја и комуникација „Нови хоризонти”, Добој, новембар 2011, стр. 722–728; Сесија Ф –Телекомуникациони саобраћај.

 РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Учесник пројекта „Примјена бежичних мрежа у процесној индустрији базираних на ХАРТ протоколу“, Саобраћајни факултет Добој и Министарство науке и технологије Републике Српске, 2009–2010; „Увођење и тестирање фотонапонских модула у аутономним соларним системима за независно енергетско напајање“, руководилац пројекта проф. др Перица Гојковић,  почетак 1. 10. 2010, крај 5. 10. 2011, Саобраћајни факултет, Добој, Министарство науке и технологије Републике Српске; „Интеграција бежичних и жичаних индустријских мрежа базирана на ХАРТ концепту“, Саобраћајни факултет Добој и Министарство науке и технологије Републике Српске, 2010–2011.