ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Bosko Djukic

Име и презиме: БошкоЂукић

Датум рођења: 8. 3.1952.

Мјесто и држава рођења: Чивчије Осјечанске, Југославија

Контакт:

bosko.djukic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Свеучилиште у Загребу, Факултет прометних знаности; година 1985.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Добој; година 2012.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (Друмски и градски саобраћај); Година избора – 2010; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (Друмски и градски саобраћај);  Година избора – 2012; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (Друмски и градски саобраћај);  Година избора – 2017; Институција – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Мр Бошко Ђукић, дипл. инж. саобр., запослен је на Саобраћајном факултету Добој Универзитета у Источном Сарајеву од јуна 2007. године. Ради на пословима вишег асистента из уже научне области: Транспортно инжењерство – Друмски и градски саобраћај. Данас је виши асистент на предметима: Организација саобраћајних предузећа, Моторна возила, Пословне комуникације и Едукација за саобраћај.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Ж. Бошњак, Б. Ђукић: “Нова законска регулатива у области контроле техничке исправности моторних возила на просторима Босне и Херцеговине – Прво републичко стручно савјетовање „Нови прописи, боља безбједност саобраћаја”, Добој, 2007;

М. Бошковић, Б. Ђукић: „Превентивне мјере у саобраћају” – Прва међународна конференција „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација”, Теслић, 2007;

П. Гојковић, Т. Ђурић, Б. Мишић, Ђ. Поповић, Б. Ђукић: „Ограничење, прилагођавање, мјерење и прорачун брзине возила у вјештачењу незгода и регулисању саобраћаја”;  часопис „Сувремени промет” бр. 6/09, Загреб;

М. Ајановић, П. Гојковић, Р. Божичковић, Б. Ђукић: „Нова рјешења код TSI мотора за путничка возила из програма VW“, Стручни скуп „Технички прегледи возила Републике Српске”, Теслић, 2011;

Б. Гојковић, Б. Ђукић, С. Милутиновић: „Испитивање и одржавање уређаја за напајање мотора течним нафтним гасом”, Стручни скуп „Технички прегледи возила Републике Српске”, Теслић, 2011;

П. Гојковић, М. Ајановић, Б. Ђукић: „Пнеуматско опружје са регулисаним пригушењем”, Стручни скуп  „Технички прегледи возила Републике Српске”, Теслић, 2010;

М. Ајановић, С. Вујић, П. Гојковић, С. Јахић, Б. Ђукић: “Значај школовања и руковођења запосленицима на станици техничког прегледа моторних возила”, Стручни скуп „Технички прегледи возила Републике Српске”, Теслић, 2010.

 РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Учесник у пројекту „Увезивање станица за техничке прегледе возила у јединствен информациони систем везан за послове техничког прегледа возила“. Пројекат рађен 2009. године за потребе Министарства саобраћаја и веза Републике Српске; „Саобраћајне сигнализације на дионици пута Добој–Зеница“, 1982; „Саобраћајне сигнализације на дионици пута Требиње–Љубиње“, 1983; „Савезни прописи ЗООБС-а“, 1989; „Саобраћајне студије за град Сарајево“, 1990; „Грађевинско и саобраћајно рјешење раскрснице у Челићу“, 2008; „Нови републички закон о основама безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске“, 2009.