ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Goran Jausevac

Име и презиме: Горан Јаушевац

Датум рођења: 27. 9. 1979.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

Контакт:

goran.jausevac@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин; година 2004.

Постдипломски студиј: Институција – Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин; година 2009.

Докторски студиј: Институција – Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин; година 2018.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Рачунарске науке; Година избора – 2010; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

Виши асистент (реизбор): Ужа научна област – Рачунарске науке; Година избора – 2015; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

Доцент: Ужа научна област–Информационе науке и биоинформатика; Година избора – 2019; Институција – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Радно искуство у наставном процесу стицао радећи десет година на пословима асистента на Вишој техничкој школи и Саобраћајном факултету у Добоју. Тренутно ради на пословима вишег асистента на Саобраћајном факултету у Добоју.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Jauševac, G., Jotanović, G.: “Monitoring ICT Competencies оf Students: Faculty оf Transport And Traffic Engineering”, A Journal For Information Technology, Educational Development And Teaching Methods Of Technical And Natural Science, Vol 4, No 1, COBISS.SR – ID 268534279; ISSN 2217-7949, 2014;

Latinović, B., Bošnjak, K., Jotanović, G., Jauševac, G., Milotić, M. (2006, 24. maj): “Primjena PACS-a kod prenosa i arhiviranja snimaka mamografa”, JISA – 11. Congress, zbornik radova, Intercontinental, Beograd;

Latinović, B., Gojković, P., Jotanović, G., Jauševac, G., Ćurguz, Z. (2006, 24. maj), “Savremene metode učenja”, JISA – 11. Congress, zbornik radova, Intercontinental, Beograd;

Latinović, B., Jotanović, G., Jauševac, G. (2009, јuni): “Prednosti korištenja mobilnih aplikacija”, 14 Congress JISA DICG, zbornik radova, Herceg Novi;

Jotanović, G., Jauševac, G., Gojković, P. (2010, јuni): “Satelitsko praćenje vozila hitne pomoći putem GPS sistema”,      9. SEFICT Congress, zbornik radova, Dubrovnik;

Jotanović, G., Jauševac, G. (2013, јuni): “Evaluation of IT skills at Technical Universities”, Međunarodna konferencija ITRO CONFERENCE 4.0, University of Novi Sad Technical  faculty “Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Republic of Serbia, Zbornik radova, COBISS.SR-ID 279384327; ISBN: 978-86-7672-203-7, pp. 353–357;

Mandić, D., Jotanović, G., Jauševac, G., Vladušić, Lј., Mandić, A. (2014, november): “Informatics Teaching Methodology in Improving Informatics Students Competencies”, Recent Advances in Electrical Engineering and Educational Technologies, Proceedings of the 2nd Internacional Conference on Systems, Control and Informatics (SCI 2014), Included in ISI-Web of Science; ISBN: 978-1-61804-254-5, Athens, Greece, pp. 148–155;

Jauševac, G., Jotanović, G., (2014, juni): Analysis ICT Knowledge Of Students: Faculty Of Transport And Traffic Engineering”, Međunarodna konferencija ITRO CONFERENCE5.0, University of  Novi Sad Technical faculty „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Republic of Serbia, Zbornik radova, COBISS.SR-ID 287020807; ISBN 978-86-7672-225-9, pp.146–155.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Latinović, B, Jotanović, G., Jauševac, G., Majkić, M. (2007, 28–30. mart), „Marketing na internetu“, Simpozijum Infoteh-Jahorina, zbornik radova;  ISBN-99938-624-2-8, pp. 311–315;

Jotanović, G., Jauševac, G., (2011, novembar): „Primjena internet-tehnologija u poštanskom saobraćaju Republike Srpske“, Treći međunarodni simpozijum, „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2011“, zbornik radova,  Saobraćajni fakultet, Doboj, pp. 675–681;

Jauševac, G., Jotanović, G., (2011, novembar): „Upravljanje željezničkim saobraćajem pomoću mikroračunarskih sistema“, Treći međunarodni simpozijum, „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2011“, zbornik radova, Saobraćajni fakultet, Doboj, pp. 472–477.