ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Goran Jausevac

Име и презиме: Горан Јаушевац

Датум рођења: 27.09.1979.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина (Република Српска)

e mail: goran.jausevac@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин;

Стечена титула Дипломирани инжењер за управљање техничким системима у медицини година 2004.

Постдипломски студиј: Институција – Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин;

Стечена титула Магистар техничких наука година 2009.

Докторски студиј: Институција – Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин;

Стечена титула Доктор техничких наука година 2018.

Назив завршног рада:. „Модел вишекритеријумске анализе стручних компетенција студента засновнаних на информацинионим технологијама“

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Рачунарске науке; Година избора – 2010.; Институција – Универзитету у Источном Сарајеву.

Доцент: Ужа научна област – Информационе науке и биоинформатика; Година избора – 2019; Институција – Универзитету у Источном Сарајеву.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је 43 научних радова од којих је тренутно 4 на SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: