ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Бојан Марић

Датум рођења: 15. 7. 1980.

Мјесто и држава рођења: Зеница, Босна и Херцеговина

Контакт:

bojan.maric@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Факултет техничких наука, Нови Сад; година 2006.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Добој; година 2012.

Докторски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Београд.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – Транспортни уређаји; Година избора – 2008; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (Друмски и градски саобраћај); Година избора – 2012; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (Друмски и градски саобраћај); Година избора – 2016; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Година 2008. – стручни сарадник у Предузећу за инжењеринг, консалтинг, пројектовање и изградњу „СЕТ” д.о.о. Шабац; 2008 – Саобраћајни факултет, Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Липовац, К., Вујанић, М., Марић, Б., Нешић, М. (2013): „Pedestrian Behavior at Signalized Pedestrian Crossings“, Journal of Transportation and Engineering, American Society of Civil Engineers, 139(2), 165–172. (SCI, IF2013=0,863);

Липовац, К., Вујанић, М., Марић, Б., Нешић, М. (2013): „The influence of a pedestrian countdown display on pedestrian behavior at signalized pedestrian crossings“, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. Volume 20, 121–134. (SCI, IF2013=1,577);

Марић, Б., Суботић, М., Анђелковић, D., Дробо, А., Имамовић, А. (2013): „Behavior and attitudes about the use of seat belts in Bosnia and Herzegovina“, Technics Technologies Education Management, DRUNPP Сарајево. Volume 8/Number 4, 1535–1545. (SCI, IF2013=0,414);

Радичевић, В., Анђелковић, Д., Суботић, М., Марић, Б. (2012): „Impact of Campaigns on Sustainable Transport Management in Urban Agglomerations“, International Conference on Transport, Civil, Architecture and Environment engineering (ICTCAEE’2012), Dubai (UAE); ISBN: 978-93-82242-17-8;

Нешић, М., Росић, М., Марић, Б. (2014): „Индикатори безбедности саобраћаја који се односе на пешаке у урбаним срединама – студија случаја на територији града Београда“, Зборник радова, „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, стр. 131–136, IX међународна конференција, Зајечар;  ISBN: 978-86-7020-275-7;

Вујанић, М., Тешић, М., Марић, Б., Ђерић, М. (2014): „Measurement road safety performance indicators (SPI`s) in function of making road infrastructure rehabilitation projects“, INTERNATIONAL CONFERENCE TRANSPORT SAFETY PERFORMANCE INDICATORS, стр. 171–178, Proceedings, Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, Београд;

Ђерић, М., Тешић, М., Андрић, З., Марић, Б. (2014): „Importance of road safety performance indicators for the elaboration of strategic documents at the level of local community“, ROAD SAFETY STRATEGIC MANAGEMENT, international conference, Беране.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Липовац, К., Марић, Б., Ђерић, М. (2011): „Употреба сигурносних појасева, предиктори модела понашања возача“, „Транспортна инфраструктура и транспорт“, бр. 1, УКИ БиХ, Сарајево; ISSN: 2232-9678, 41–49.

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Учесник „SEAT BELTS – FIELD RESEARCH“ у оквиру пројекта „Сигурност на цестама ФБиХ“, спровела шведска владина компанија „SweRoad“ у сарадњи са Јавним предузећем „Цесте ФБиХ“ (2012);

„SEAT BELTS – FIELD RESEARCH“ у оквиру пројекта „Безбједност саобраћаја на путевима у РС“, спровела шведска владина компанија „SweRoad“ у сарадњи са Јавним предузећем „Путеви РС“, Економским институтом Бања Лука и Министарством саобраћаја и веза РС (2011–2012).