ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Бојан Марић

Датум рођења: 15.7.1980

Мјесто и држава рођења: Зеница, Босна и Херцеговина

E mail: bojan.maric@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Факултет Техничких Наука Нови Сад;

Стечена титула: Дипломирани инжењер машинства-мастер, година 2006.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула: Магистар техничких наука (oбласт саобраћај), година 2012.

Докторски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Универзитет у Беораду;

Стечена титула: Доктор техничких наука (област саобраћаја и транспорта), година 2016.

Назив завршног рада: „БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЗОНИ ПЕШАЧКИХ ПРЕЛАЗА“.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2008; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (друмски и градски саобраћај); Година избора – 2012; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (друмски саобраћај и транспорт); Година избора – 2021; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

Ванредни професор: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (друмски саобраћај и транспорт); Година избора – 2016; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је 65 научних радова од којих је тренутно 6 на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: