OSNOVNI PODACI

Ime i prezime: Bojan Marić

Datum rođenja: 15. 7. 1980.

Mjesto i država rođenja: Zenica, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

bojan.maric@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad; godina 2006.

Postdiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj; godina 2012.

Doktorski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Beograd.

IZBORI U ZVANJA

Asistent: Uža naučna oblast – Transportni uređaji; Godina izbora – 2008; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Viši asistent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo (Drumski i gradski saobraćaj); Godina izbora – 2012; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Docent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo (Drumski i gradski saobraćaj); Godina izbora – 2016; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

Godina 2008. – stručni saradnik u Preduzeću za inženjering, konsalting, projektovanje i izgradnju „SET” d.o.o. Šabac; 2008 – Saobraćajni fakultet, Doboj.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Lipovac, K., Vujanić, M., Marić, B., Nešić, M. (2013): „Pedestrian Behavior at Signalized Pedestrian Crossings“, Journal of Transportation and Engineering, American Society of Civil Engineers, 139(2), 165–172. (SCI, IF2013=0,863);

Lipovac, K., Vujanić, M., Marić, B., Nešić, M. (2013): „The influence of a pedestrian countdown display on pedestrian behavior at signalized pedestrian crossings“, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. Volume 20, 121–134. (SCI, IF2013=1,577);

Marić, B., Subotić, M., Anđelković, D., Drobo, A., Imamović, A. (2013): „Behavior and attitudes about the use of seat belts in Bosnia and Herzegovina“, Technics Technologies Education Management, DRUNPP Sarajevo. Volume 8/Number 4, 1535–1545. (SCI, IF2013=0,414);

Radičević, V., Anđelković, D., Subotić, M., Marić, B. (2012): „Impact of Campaigns on Sustainable Transport Management in Urban Agglomerations“, International Conference on Transport, Civil, Architecture and Environment engineering (ICTCAEE’2012), Dubai (UAE); ISBN: 978-93-82242-17-8;

Nešić, M., Rosić, M., Marić, B. (2014): „Indikatori bezbednosti saobraćaja koji se odnose na pešake u urbanim sredinama – studija slučaja na teritoriji grada Beograda“, Zbornik radova, „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, str. 131–136, IX međunarodna konferencija, Zaječar;  ISBN: 978-86-7020-275-7;

Vujanić, M., Tešić, M., Marić, B., Đerić, M. (2014): „Measurement road safety performance indicators (SPI`s) in function of making road infrastructure rehabilitation projects“, INTERNATIONAL CONFERENCE TRANSPORT SAFETY PERFORMANCE INDICATORS, str. 171–178, Proceedings, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Beograd;

Đerić, M., Tešić, M., Andrić, Z., Marić, B. (2014): „Importance of road safety performance indicators for the elaboration of strategic documents at the level of local community“, ROAD SAFETY STRATEGIC MANAGEMENT, international conference, Berane.

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Lipovac, K., Marić, B., Đerić, M. (2011): „Upotreba sigurnosnih pojaseva, prediktori modela ponašanja vozača“, „Transportna infrastruktura i transport“, br. 1, UKI BiH, Sarajevo; ISSN: 2232-9678, 41–49.

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

Učesnik „SEAT BELTS – FIELD RESEARCH“ u okviru projekta „Sigurnost na cestama FBiH“, sprovela švedska vladina kompanija „SweRoad“ u saradnji sa Javnim preduzećem „Ceste FBiH“ (2012);

„SEAT BELTS – FIELD RESEARCH“ u okviru projekta „Bezbjednost saobraćaja na putevima u RS“, sprovela švedska vladina kompanija „SweRoad“ u saradnji sa Javnim preduzećem „Putevi RS“, Ekonomskim institutom Banja Luka i Ministarstvom saobraćaja i veza RS (2011–2012).