ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Zoran Ristikic

Име и презиме: Зоран Ристикић

Датум рођења: 3. 10. 1958.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

Контакт:

zoran.ristikic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Машински факултет Бања Лука; година  1983.

Постдипломски студиј: Институција – Технички факултет „Михајло Пупин” Зрењанин, Универзитет у Новом Саду; година 2003.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област Логистика; Година избора – 2009; Институција – Саобраћајни факултет, Добој,

Виши асистент (реизбор): Ужа научна област – Интелигентни транспортни системи и логистика: Година избора – 2014; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Године 1985. почиње с радом у Средњошколском центру „23. август“, Машинско-техничка школа у Добоју, као наставник; 1997. ради као наставник (хонорарно) у Саобраћајно-техничкој школи у Добоју; 2002. је предавач и асистент на Вишој техничкој школи у Добоју. Од 2008. године ради на Саобраћајном факултету у Добоју у својству асистента, а након избора у звање у својству вишег асистента.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Гојковић, П., Ристикић, З.: „Нова технолошка рјешења и безбједност у саобраћају”, Прва међународна конференција „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација”, Теслић, новембра 2007;

Гојковић, П., Ђурић, Т., Ристикић, З.: „Анализа безбједности саобраћаја на путевима у Републици Српској у периоду 2003–2007 година”, научни скуп „Мјесто и улога локалне заједнице у безбједности саобраћаја 2008”, Саобраћајни факултет, Добој, маја 2008;

Ристикић З.: „Системи и методе обрачуна амортизације код предузећа”, „Значења“, часопис из области културе, науке, умјетности и образовања, 2008;

Ђурић, С., Аранђеловић, И., Бранков, С., Ристикић, З.: „Мјерење емисије издувних гасова код моторних возила”,  Прва међународна научно-стручна конференција „Логистика 2010“, Добој, новембра 2010;

Анђелковић, Д., Цветковић, С., Радичевић, В., Ристикић, З.: „У сусрет савременом друмском саобраћају”, Трећи међународни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација 2011”, друмски и градски саобраћај, Добој, новембра 2011.