ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Zoran Ristikic

Име и презиме: Зоран Ристикић

Датум рођења: 03.10.1958.

Мјесто и држава рођења: Добој, СФРЈ, БиХ

E mail: zoran.ristikic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција Универзитет у Бања Луци;

Стечена титула дипломирани инжењер машинства, година 1983.

Постдипломски студиј: Институција – Универзитет у Новом Саду;

Стечена титула магистар техничких наука, година 2003.

Докторски студиј: Институција – Универзитет у Источном Сарајеву;

Стечена титула доктор техничких наука, година 2019.

Назив завршног рада: Прилог истраживању утицаја притиска у пнеуматицима на коефицијент отпора котрљања код привредних возила.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – транспортно инженјерство; Година избора – 2009. до 2014.; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву.

Виши асистент: Ужа научна област – транспортно инженјерство; Година избора – 2014. до 2019.; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву.

Доцент: Ужа научна област – транспортно инженјерство; Година избора – 2019.; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је 10 научних радова .

Списак радова може се наћи на следећем линку: