OSNOVNI PODACI

Mladen Vidic

Ime i prezime: Mladen Vidić

Datum rođenja: 25. 2. 1974.

Mjesto i država rođenja: Doboj, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

mladen.vidic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Matematički fakultet u Beogradu; godina 1997.

Postdiplomski studij: Institucija – Matematički fakultet u Beogradu; Stečena titula – magistar računarskih nauka; godina 2010.

IZBORI U ZVANJA

Asistent: Uža naučna oblast – Računarske nauke; Godina izbora – 2006; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

Viši asistent: Uža naučna oblast – Računarske nauke; Godina izbora – 2010; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj,

Viši asistent (reizbor): Uža naučna oblast – Računarske nauke; Godina izbora – 2015; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Vidić, M.: „Projektovanje i realizacija poslovnih procesa u softverskim rešenjima BPEL jezikom na SOA platformi“, Infofest 2009, Informatički festival dostignuća, Budva, 2009, Crna Gora;

Vidić, M., Preradović, LJ.: „Analiza i modelovanje softverskog rešenja elektronskog registra za evidenciju postrojenja i zagađivača metodom SSA, Infofest 2010, Informatički festival dostignuća, Budva, 2010, Crna Gora;

Vidić, M.: „Višekriterijumska analiza za izbor softverske tehnologije na primeru SUBP metodom AHP“, Infofest 2011, Informatički festival dostignuća, Miločer, Budva, 2011, Crna Gora;

Vidić, M.: „Podsistem restriktivne autorizacije IBM DB2 LBAC prema teorijskom modelu MRA“, Infofest 2011, Informatički festival dostignuća, Miločer, Budva, 2011, Crna Gora;

Vidić, M.: „Glavne funkcionalne odrednice integralnog informacionog sistema veleprodaje i maloprodaje“, Infofest 2012, Informatički festival dostignuća, Miločer, Budva, 2012, Crna Gora;

Vidić, M.: „Autorizacija pristupa pojedinačnim podacima u bazi podataka – definicije i rešenja“, BISEC, 2014, Metropoliten univerzitet, Konferencija o bezbednosti informacija, 2014, Beograd, Srbija

Vidić, M.: „Realizacija restriktivne autorizacije posebne namene u bazama podataka i odnos prema teorijskom modelu sistema MRA“, Infofest 2014, Informatički festival dostignuća, Miločer, Budva, 2014, Crna Gora;

Vidić, M.: „Arhitektura VOIP sistema posebne namene“, Infofest 2014, Informatički festival dostignuća, Miločer, Budva, 2014, Crna Gora.

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Vidić, M.: „O metodu naučnog rada“, naučni skup „Značaj i uloga nauke u savremenom društvu“, Banjalučki univerzitet i Međunarodno udruženje naučnih radnika Banjaluke AIS-BA, Banjaluka, decembar 2007, RS;

Vidić, M., „Statistička i aksiomatska metoda naučnog saznanja“, naučni skup „Značaj i uloga nauke u savremenom društvu“, Banjalučki univerzitet i Međunarodno udruženje naučnih radnika Banjaluke AIS-BA, Banjaluka , decembar 2007, RS;

Vidić, M.: „Indukcija i dedukcija u nauci kao posebne metode naučnog saznanja“, naučni skup „Značaj i uloga nauke u savremenom društvu“, Banjalučki univerzitet i Međunarodno udruženje naučnih radnika Banjaluke AIS-BA, Banjaluka, decembar 2007, RS.

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

Učesnik u projektu TE Kostolac, Idejni projekat za informacioni sistem, Digit Beograd, 2002; PIO Beograd, Instalacije i podešavanje mreže i servera, nosilac Digit Beograd, 2001, 2002; JP „Vodokanal“ Sombor, Informacioni sistem, nosilac Spinnaker NT ComTrade, Beograd, 2003, 2004; Tuck-video, Informacioni sistem, nosilac Spinnaker NT ComTrade, Beograd, 2003, 2004; Montecco Inc., Informacioni sistem, nosilac Spinnaker NT ComTrade, Beograd, 2003, 2004; CT Computers, Beograd, Distributivni informacioni sistem, nosilac Spinnaker NT ComTrade, Beograd, 2003, 2004; Hotel „Zlatnik“, Beograd, Zemun, Informacioni sistem, glavni projektant, 2004; Mantacore Spearhead, Beograd, 2005, Informacioni sistem za prodaju osiguranja, projektant.