ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Milka Bojanic

Име и презиме: Милка Бојанић

Датум рођења: 12. 4. 1977.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

Контакт:

milka.bojanic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Филозофски факултет, Бања Лука, Одсјек за енглески језик и књижевност; година 2005.

Постдипломски студиј: Институција – Филозофски факултет, Бања Лука; година 2012.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Наставник страног језика:  Ужа научна област – Специфични језици – Англистика, Година избора – 2009; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

Наставник страног језика:  Ужа научна област – Специфични језици – Англистика, Година избора – 2014; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Радила на сљедећим радним мјестима: октобар 2001 – јануар 2002. хонорарни ангажман, Школа енглеског језика „Tulip art“, Добој; фебруар 2002 – септембар 2002. хонорарни ангажман, Queen’s University, Канада; октобар 2005 – јануар 2007. предавач енглеског језика, Виша техничка школа, Добој; фебруар 2007 – предавач страног језика, Саобраћајни факултет, Добој.

 ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Бојанић, Милка (2013): „Ка новим утопијским хоризонтима: постпатријархалне визије у романима Човјек празних шака и Жена на рубу времена“, „Филолог“ VII, 2103, Бања Лука: Филолошки факултет, стр. 228–241;

Бојанић, Милка (2013): Умјетност опсјене у Набоковљевој Лолити. „Значења“ бр. 71, година XXIX, Добој, Народна библиотека, Добој, стр. 285–300;

Бојанић, Милка (2013): Врли нови постпатријархални свијет у Жени на рубу времена Марџ Пирси. Знакови и поруке VI-1-2013, Бања Лука: Комуниколошки колеџ у Бањалуци, стр. 55–75.