OSNOVNI PODACI

Tanja Petrovic

Ime i prezime: Tanja Petrović

Datum rođenja: 5. 8. 1978.

Mjesto i država rođenja: Gračanica, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

tanja.petrovic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Filozofski fakultet, Banja Luka; godina 2002..

Postdiplomski studij: Institucija – Filozofski fakultet, Banja Luka; godina 2009.

IZBORI U ZVANJA

Nastavnik stranog jezika: Uža naučna oblast – Jezici i književnost, specifični jezici; Godina izbora –2009.; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

Nastavnik stranog jezika: Uža naučna oblast – Jezici i književnost, specifični jezici; Godina izbora – 2014; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

U okviru svog rada bila je angažovana na sljedećim radnim mjestima: Gimnazija “Jovan Dučić”, Doboj, 2001–2002, profesor engleskog jezika i književnosti; stalni sudski tumač za engleski jezik na osnovu Rješenja Ministarstva pravde, br. 01/2-704-41/02 od 29. 10. 2003; Privatna škola engleskog jezika “Oxford”, Doboj, 2002–2007, profesor engleskog jezika i književnosti; Ekonomsko-trgovinska škola, Doboj, 2003–2004, profesor engleskog jezika i književnosti; Viša tehnička škola, Doboj, 2004–2007, predavač engleskog jezika na predmetu Engleski jezik; Saobraćajni fakultet, Doboj, od 2007 – predavač engleskog jezika na predmetima Engleski jezik 1, Engleski jezik 2 i Engleski jezik 3; Ekonomski fakultet Brčko, školske 2008/09. i 2009/10. godine predavač engleskog jezika na predmetima Engleski jezik 1, Engleski jezik 2; mentor profesorima engleskog jezika za polaganje stručnog ispita za samostalno izvođenje nastave.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Petrović, T.: „Uticaj starosne dobi na učenje stranog jezika“, časopis „Uzdanica“, godina VI, br. 1, Pedagoški fakultet, Jagodina, 2009, str. 186–191;

Jotanović, G., Jauševac, G., Petrović, T.: „Primjena internet-tehnologija u sistemu obrazovanja“, JISA DICG, 15. kongres, Herceg Novi, juni 2010.

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Petrović, T.: „Motivacija kao faktor u nastavi stranog jezika“, radovi Filozofskog fakulteta, Pale, br. 11, tom 1, Istočno Sarajevo, 2009, str. 287–295;

Petrović T., Ilić, S.: „Nastava engleskog jezika za djecu sa posebnim potrebama“, „Značenja“, Doboj, 2009, str. 191–197;

Petrović, T.: „Engleski jezik na Saobraćajnom fakultetu u Doboju“, Treći međunarodni naučno-stručni skup

„Edukacija nastavnika za budućnost“, Zenica, 2010, Zbornik Pedagoškog fakulteta u Zenici, 2011, str. 525–531.