ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Мирослав Костадиновић

Датум рођења: 13.12.1969.

Мјесто и држава рођења: Славонски Брод, Хрватска

E mail: miroslav.kostadinovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Електротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву;

Стечена титула дипломирани инжењер електротехнике година 2005.

Постдипломски студиј: Институција – Електротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву;

Стечена титула магистар електротехничких наука година 2010.

Докторски студиј: Институција – Електротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву;

Стечена титула доктор техничких наука година 2015.

Назив завршног рада: Интеграција жичаних и бежичних индустријских комуникационих мрежа базираних на HART протоколу.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – Електротехника; Година избора- 2006; Институција – Електротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву;

Виши асистент: Ужа научна област- Електроника и електронски системи; Година избора- 2011; Институција – Електротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву;

Доцент: Ужа научна област – Аутоматика и роботика; Година избора – 2015; Институција – Електротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву;

Ванредни професор: Ужа научна област – Аутоматика и роботика; Година избора – 2020; Институција – Електротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву;

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је више од 100 научних радова од којих је тренутно 2 на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: