ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Мирослав Костадиновић

Датум рођења: 13.12.1969.

Мјесто и држава рођења: Славонски Брод, СФРЈ

Контакт:

miroslav.kostadinovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Електротехнички факултет И. Сарајево; Година- 2005.

Постдипломски студиј: Електротехнички факултет И. Сарајево; Година- 2010.

Докторски студиј: Електротехнички факултет И. Сарајево; Година- 2015;

Стечена титула- Доктор техничких наука.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област- Електротехника; Година избора- 2006; Институција- Саобраћајни факултет Добој;

Виши асистент: Ужа научна област- Електроника и електронски системи; Година избора- 2011; Институција- Саобраћајни факултет Добој;

Доцент: Ужа научна област – Аутоматика и роботика; Година избора – 2015; Институција – Електротехнички факултет И. Сарајево

Ванредни професор: Ужа научна област – Аутоматика и роботика; Година избора – 2020; Институција – Електротехнички факултет И. Сарајево

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

У протеклом десетогодишњем периоду на Саобраћајном факултету у Добоју ангажман у настави обухватао је извођење аудиторних и лабораторијских вjежби на следећим предметима: Електротехника, Електричне машине, Дигитална техника, Микропроцесорски системи, Пројектовање и примјена дигиталних система, Аутоматско управљање I и II, Дигитални системи управљања и Телекомуникациони саобраћај и мреже. У својству аутора или коаутора публиковао је преко 80 научних и стручних радова у научним часописима и зборницима из области дигиталних електронских кола и система, рачунарске технике и система аутоматског управљања. Аутор је следећих уџбеника који се користе у извођењу наставног процеса на Саобраћајном факултету у Добоју:

Практикум за аудиторне вјежбе из Електротехнике“, Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој, 2012. год. ISBN 978-99955-36-32-9.

Практикум за аудиторне вјежбе из Електричних машина“, Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој, 2012. год. ISBN 978-99955-36-35-0.

Практикум за аудиторне вјежбе из Пројектовања и примјене дигиталних система са микроконтролером“, Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој, 2012. год. ISBN 978-99955-36-37-4.

Практикум за аудиторне вјежбе из Микропроцесорских система“, Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој, 2012. год. ISBN 978-99955-36-36-7.

ЗНАЧАЈНИЈИ ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

М. Костадиновић, М. Стојчев, З. Бундало, Д. Бундало: „Design,  implementation and simulation of wirelesshart network”, 9th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services – TELSIKS 2009., Niš, October 7-9. 2009, IEEE Proceedings pp. 556-559.

М. Костадиновић, З. Бундало, Д. Бундало: „Planning and Management of WirelessHart Network”, 33rd INTERNATIONAL CONVENTION MIPRO, CONFERENCE ON TELECOMMUNICATIONS & INFORMATION (CTI), Opatija, Croatia, May 24 – 28, 2010, IEEE Proceedings pp. 371-375.

М. Костадиновић, П. Гојковић, З. Бундало: „Integration and Management of Wired/Wireless Networks Based on the HART Concept”, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 8/2012.

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

У току стручне каријере учествовао je у реализацији 15 пројеката који су суфинансирани од стране Министарства за науку и технологију Владе Републике Српске, од којих су значајнији:

ПРИМЈЕНА БЕЖИЧНИХ МРЕЖА У ПРОЦЕСНОЈ ИНУСТРИЈИ БАЗИРАНИХ НА HART ПРОТОКОЛУ“, Саобраћајни факултет Добој и Министарство науке и технологије Републике Српске, 2009-2010. год.

ИНТЕГРАЦИЈА БЕЖИЧНИХ И ЖИЧАНИХ ИНДУСТРИЈСКИХ МРЕЖА БАЗИРАНА НА HART КОНЦЕПТУ“, Саобраћајни факултет Добој и Министарство науке и технологије Републике Српске, 2010-2011. год.

ТЕСТИРАНЈЕ И УВОЂЕЊЕ МОДИФИКОВАНОГ PID РЕГУЛАТОРА У БЕЖИЧНИМ ИНДУСТРИЈСКИМ МРЕЖАМА БАЗИРАНИМ НА HART ПРОТОКОЛУ“, Саобраћајни факултет Добој и Министарство науке и технологије Републике Српске, 2013-2014. год.