ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Marko Subotic

Име и презиме: Марко Суботић

Датум рођења: 2. 6. 1979.

Мјесто и држава рођења: Чачак, Србија

Контакт:

marko.subotic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Београд; година 2006.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Добој; година 2009.

Докторски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Добој; година 2013; Стечена титула – доктор техничких наука.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Стручни сарадник у настави: Ужа научна област – Друмски и градски саобраћај; Година избора – 2007; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (Друмски и градски саобраћај); Година избора – 2010; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (Друмски и градски саобраћај); Година избора – 2013; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Година 2007 – Саобраћајна инспекција Општинске управе у Чачку; 2007 – Саобраћајни факултет, Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Anđelković, B. Antić, M. Vujanić, M. Subotić, Lј. Radovanović: „The perspectives of applying ethanol as an alternate fuel“, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, Taylor&Francis – Manuscript ID UESB-2012-0051.R 3 doi 10.1080/15567249.2012.683930 (na SCI listi IF2011 – 0,709); ISNN 1556-7257;

Marić, B., Subotić, M., Anđelković, D., Drobo, A., Imamović, A.: „Behavior and attitudes about the use of seat belts in Bosnia and Herzegovina“, Technics Technologies Education Management (1535-1545) Volume 8 / Number 4 / 2013. (na SCI listi IF2011 – 0,414); ISSN: 1840-1503;

Subotić, M., Tubić, V., Anđelković, D.: „RESEARCH OF THE LIGHT DUTY VEHICLES EQUIVALENTS AT THE MIXED LANES OF THE SIGNAL CROSSROADS AT THE CENTRAL CITY ZONE”, Mechanics Transport Communications Academic Journal, issue 3, 2011, article № 0534, Sofia; ISSN 1312–3823;

Subotić, M., Radičević, V., Anđelković, D, Joševski, Z.: „PEDESTRIAN WALKING SPEED AT SIGNALIZED CROSSINGS“, Mechanics Transport Communications Academic Journal, (VI-41-48) Volume 11, issue 3, 2013, article № 0840, Sofia; ISSN 1312-3823;

Radičević, V., Anđelković, D., Subotić, M. & Marić, B.: „Impact of Campaigns on Sustainable Transport Management in Urban Agglomerations”, International Conference on Transport, Civil, Architecture and Environment engineering (ICTCAEE’ 2012) December 26–27, Dubai (UAE), 2012; ISBN: 978-93-82242-17-8.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Суботић, М., Анђелковић, Д.: „Истраживање активности локалне заједнице у безбедности саобраћаја у Републици Српској“, „ТЕХНИКА-САОБРАЋАЈ“, Vol 57, iss. 1, стр. 19–28, 2010; ISSN:0040-2176  (UDC:656.07:651.745(497.15));

Тодоровић, Н, Суботић, М.: „Мерење осовинског оптерећења возила у покрету (WIM) weigh-in-motion, „Tehnika- саобраћај“, Vol 61, iss. 4, стр. 669-676, 2014; ISSN:0040-2176 (UDC 629.3.073.24);

Анђелковић, Д, Антић, Б., Пешић, Д., Суботић, М.: „Полазне основе у идентификацији опасних места на путевима“, „Пут и саобраћај“, бр. 2, стр. 45–52, април–јун 2014; ISSN:0478-9733.

Радичевић, В., Суботић, М., Милић, Д.: „Промовисање одрживог урбаног транспорта у функцији одрживог развоја“, FBIM TRANSACTIONS: Journal for Finance, Business, Information, Industrial technologies and Management, ISSN: 2334-718X, Vol. 2, No. 2, pp. 279–289, COBISS.SR-ID 196184844.

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Учесник у: „Идејном пројекту система наплате паркирања за општину Теслић са зонирањем“, Општина Теслић, 2010; „Главном пројекту урбано-туристичке сигнализације за подручје града Добоја“, Туристичка организација, Добој, 2009; „Идејном решењу управљања саобраћајем на коридору Улице Драгише Мишовића“, Одељење за урбанизам Скупштине општине Чачак, 2007.