OSNOVNI PODACI

Mesud Ajanovic

Ime i prezime: Mesud Ajanović

Datum rođenja: 20. 3. 1968.

Mjesto i država rođenja: Tešanj, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

mesud.ajanovic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Mašinski fakultet, Sarajevo; godina 1994.

Postdiplomski studij: Institucija – Mašinski fakultet, Zenica; godina –2003.

Doktorski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj; godina 2012; Stečena titula – doktor tehničkih nauka.

IZBORI U ZVANJA

Viši asistent: Uža naučna oblast – Drumska vozila sa dinamikom; Godina izbora – 2007; Institucija –Saobraćajni fakultet, Doboj;

Docent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo; Godina izbora – 2012; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Vanredni profesor: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo; Godina izbora – 2017;  Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

Godine 1996–2001. radi u „Pobjedi“ Tešanj kao glavni inženjer-konstruktor na grupi pumpi za vodu i pumpi za ulje za SUS motore teretnih i putničkih vozila pri službi „Razvoj”, 1999 – direktor za razvoj, tehnologiju i operativnu pripremu; 2001–2007. radi na poslovima direktora u ovlaštenom VOLKSWAGEN prodajno-servisnom centru „ACŠ“ d.o.o. Tešanj; 2004. godine je izabran u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast „MEHANIKA“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli; 2007 – Saobraćajni fakultet, Doboj.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Vujić, S., Vujić, S., Ajanović, M.: Image of Leasing Services as a Factor of Increased Investment Activity in Transition Countries, Works of the Faculty of Forestry, University of Sarajevo, No. 2, 2009 (56–69); UDK 630*6/.8 (497.6);

Ajanović, M., Hadžikadunić, E.: „Standardi informatičkih znanja u obrazovanju“, naučni skup „Didaktičko-metodički aspekti promjena u osnovnoškolskom obrazovanju“, grupa „Informacione tehnologije u obrazovanju“, časopis „Inovacije u nastavi“, Učiteljski fakultet Beograd, Beograd, maj 2007; YU ISSN 0352-2334; UDC 370.8;

Ajanović, E. Šarić: „Nova rješenja kod dizel-motora za putnička vozila iz programa VW-a“, časopis „Mašinstvo“ br. 1–2/2005, Zenica, 2005; ISSN 1512–5173;

Saša Vujić, Slobodan Vujić, Mesud Ajanović: PERSONAL SALES FACTORS AND THEIR QUANTIFICATION ON THE EXAMPLE OF A B-H LEASING COMPANY, INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH IX, Zbornik radova, str. 551–562, THE „JOSIP JURAJ STROSSMAYER“ UNIVERSITY OF OSIJEK – FACULTY OF ECONOMICS IN OSIJEK – CROATIA, Opatija, 2013; CIP record is available in the electronic catalogue of the City and University Library of Osijek under the number 130730000. ISSN 1847-0408; ISBN 978-953-253-117-6; Indexed in: EBSCOhost, RePEc, EconPapers, Socionet;

Đudurović, M, Ajanović, M., Nunić, Z., Vranješ, B.: „IMPROVING – EVALUTION OF AROTATION COMBUSTION ENGINE WITH VARIABLE WORK SPACE – VWS“, XXIV međunarodni naučno-stručni skup „Nauka i motorna vozila 2013“, Zbornik radova (pp. 386–394), JUMV Beograd, Beograd, april 2013; ISBN 978-86-80941-38-7; COBISS.SR – ID 182650892.

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Gojković, P., Ajanović, M., Đukić, B.: „Konstruktivna i funkcionalna rješenja za dizel-motore s aspekta Euro-on-Board dijagnoze“, časopis „Bilten“ br. 1, Banja Luka, 2010; ISSN 1986-5449;

Ajanović, M., Gojković, P., Božičković, R., Đukić, B.: „Nova rješenja kod TSI motora za putnička vozila iz programa VW-a“, stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2010.“, Zbornik radova, Mašinski fakultet Banja Luka, Teslić, 2011.

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

Rukovođenje projektom „Ispitivanje iz oblasti sertifikovanja vozila“ – Odobrenje Ministarstva prometa i komunikacija BiH, broj 01-04-02-2-5629/11, rukovodilac naučno-stručnog tima, Saobraćajni fakultet, Doboj, Rješenje br. 05-I/14 od 3. 1. 2014; Učesnik u projektu „Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske“, Ugovor br. 13.01/345-3038/09 od 31. 12. 2008. i Aneksa III navedenog ugovora, broj 13.01/345-1-2801/12 od 26. 12. 2012. Između Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske i Konzorcija (stručna institucija za tehničke preglede) – član naučno-stručnog tima od 2009. do 2015. godine.