ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Zeljko Stjepanovic

Име и презиме: Жељко Стјепановић

Датум рођења: 19. 4. 1961.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

Контакт:

zeljko.stjepanovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Економски факултет, Сарајево; година 1985.

Постдипломски студиј: Институција – Економски факултет, Бањалука; година 2007.

Докторски студиј: Институција – Економски факултет, Бањалука; Стечена титула – доктор економских наука; година 2012.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Програмски језици; Година избора – 2008; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Доцент: Ужа научна област – Информационе науке (Друштвени аспекти); Година избора –2012; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

Ванредни професор: Ужа научна област – Информационе науке (Друштвени аспекти); Година избора –2017; Институција – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Божичковић, Р., Ћосић, И., Стјепановић, Ж.: „Софтверска примјена факторског плана експеримента у симулацији понашања организационог система“, II међународно савјетовање „Информатика у производном и пословном менаџменту“, Добој, 2008;

Стјепановић, Ж.: „Улога и значај пословне интелигенције у екстерном окружењу саобраћајних предузећа“, Пословна интелигенција, II међународни научни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација“, Добој, 2009;

Стјепановић, Ж.: „Информациони системи и њихов утицај на стратешко управљање пословним системима предузећа“, Информациони системи, II међународни научни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација“, Добој, 2010;

Стјепановић, Ж.: „Организација и управљање подацима у саобраћајним предузећима“, Базе података, научно- стручни скуп „Саобраћајнице и оптимизација транспорта“, Добој, 2012;

Стјепановић, Ж.: „Утицај информационих технологија на управљање ресурсима предузећа“, IV међународни научни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација“, Добој, 2013.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Стјепановић, Ж.: „Савремени облици пословања путем мобилне и интернет-мреже, часопис „Финрар, електронско пословање“, бр. 4, Бања Лука, 2007;

Стјепановић, Ж.: „Рачуноводствени информациони системи и њихов утицај на пословно одлучивање у малим и средњим предузећима“, часопис „Финрар, рачуноводствени информациони системи“, бр. 10, Бања Лука, 2008;

Стјепановић, Ж.: „Развој картичарског пословања у банкама“, електронско банкарство, часопис „Значења“ бр. 61, Добој, 2008.