Zdravko Nunic

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Здравко Б. Нунић

Датум рођења: 16.05.1956. године

Мјесто и држава рођења: Укриница, РС,  БиХ

E mail: zdravko.nunic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Универзитет у Бања Луци, Машински факултет у Бања Луци.

Назив дипломског рада: „Провести анализу времена обраде неких стројних дијелова у творници „Јелшинград“ обрађених на класичним и нумерички управљаном алатном строју“.

Ментор: ред. проф. др Шиме Шавар

Стечена титула VII/1 – дипломирани машински инжењер, година 1980.

Постдипломски студиј: Универзитет у Бања Луци, Машински факултет у Бања Луци.

Назив магистарског рада: “Допринос оптимизацији процеса комбинованог обликовања танкостијених израдака из лима”.

Ментор: ред. проф. др Милан Шљивић.

Стечена титула: VII/2 – магистар техничких наука, година 2008.

Докторски студиј: Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој.

Назив докторске дисертације: „Интеракција фактора отказа моторних возила и саобраћајних незгода“.

Ментор: ред. проф. др Перица Гојковић

Ужа научна област: Транспортно инжењерство;

Стечена титула: доктор техничких наука,  година 2012.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент:- Спољни сарадник: Oд 2001. године на Вишој техничкој школи у Добоју као асистент,

Сарадник у настави:  oд 14.02.2006. године nа Саобраћајном факултету Добој Универзитета у Источном Сарајеву,

Виши асистент: Универзитет у Источном Сарајеву – Саобраћајни факултет Добој, на приједлог Научно-наставног вијећа Саобраћајног факултета у  Добоју број: ННВ-27-2/09. од 16.04.2009. године биран сам у звање вишег асистента.

Ужа научна област – Транспортно инжењерство ; Година избора – 2009. период: 5 година.    (Одлуком Сената Универзитета у Источном Сарајеву, од 13.05.2009. год. број: 01-С-506-ХХI/09).

Доцент: Универзитет у Источном Сарајеву – Саобраћајни факултет Добој,     (Одлуком Сената Универзитета у Источном Сарајеву, број: 01-С-115-VIII/12 a  на приједлог Научно-наставног вијећа Саобраћајног факултета у Добоју, 18.04.2012.  године изабран  у звање доцента на период од 5 година).

Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2012.;

Ванредни професор: Универзитет у Источном Сарајеву – Саобраћајни факултет Добој, (Одлуком Сената Универзитета у Источном Сарајеву, број: 01-С-134-1-XXVII/17, од 23.03.2017. године, изабран у звање ванредног професора на период од 6 година).

Редовни професор: Универзитет у Источном Сарајеву – Саобраћајни факултет Добој

Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2017.;

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је  44 научна рада,  од којих је тренутно   5  на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: