OSNOVNI PODACI

Vesna Misic

Ime i prezime: Vesna Mišić

Datum rođenja: 7. 2. 1959.

Mjesto i država rođenja: Doboj, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

vesna.misic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo; godina 1981.

Postdiplomski studij: Institucija – Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo; godina 2007.

Doktorski studij: Institucija – Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo; godina 2011; Stečena titula – doktor matematičkih nauka.

IZBORI U ZVANJA

Viši asistent: Uža naučna oblast – Matematička analiza (Vjerovatnoća i statistika); Godina izbora – 2007; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Docent: Uža naučna oblast – Matematička analiza i primjene; Godina izbora – 2013; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Vanredni profesor: Uža naučna oblast – Matematička analiza i primjene; Godina izbora – 2017; Institucija Saobraćajni fakultet, Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

Godine 1981–1983 – Srednjoškolski centar, Kalesija, Mašinsko-tehnička škola; 1983–1984. Srednjoškolski centar, Doboj; 1984–2002. Matematička škola i Gimnazija Derventa; 2002–2007. Viša tehnička škola Doboj; 2007 – Saobraćajni fakultet, Doboj.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Aranđelović, V. Mišić: „On the Matching Theorem of S. Park“, International Mathematical Forum, 4,2009, No.17, 831–834;

Aranđelović, V. Mišić: „Contractive Linear Operators and their Applications in F- Cone Metric Fixed Point Theory“, Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 4, 2010, No. 41, 2005–2015;

Aranđelović, V. Mišić: Common fixed point results with linear operator contractive condition in F – cone metric spaces,  Int. Journal of Contemp. Math. Sciences, Vol. 5/39  (2010), 1931–1942; ISSN 1312–7586;

Petković, I. Aranđelović, V. Mišić: „Common fixed points with of noncommuting mappings in cone metric spaces“, matematičke i informacione tehnologije, Vrnjačka Banja, 2011;

Pikula, V. Mišić: „Construction of Boundary Problem based on the Characteristic Value Sequences“, 12. srpski matematički kongres, Novi Sad, avgust 2008.

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Aranđelović, V. Mišić: „Kontraktivni operatori na topološkim vektorskim prostorima”, Matematička konferencija, Pale, 2011;

Ivan D. Aranđelović, Vesna Mišić: „O teoriji fiksne tačke na konusnim metričkim prostorima”, Matematička konferencija, Trebinje,  2012;

Aranđelović, V. Mišić, „Contractive operators on topological vector spaces and its applications”, MICOM 2012, MASSEE INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, Sarajevo, 19. 9 – 23. 9. 2012;

Vesna Mišić, Ivan, D. Aranđelović, „On a Fixed Point Theorem of Chatterjea”, Matematička konferencija, Trebinje, 2013;

Vesna Mišić, Ivan, D. Aranđelović, „On a Fixed Point Theorem of Rezapour and Hamlbarani”, Matematička konferencija, Trebinje, 2014.

  1. Mišić, „Generalized Variational Inequalities”, Zbornik radova, Pale, 2008.