OSNOVNI PODACI

Asib Alihodzic

Ime i prezime: Asib Alihodžić

Datum rođenja: 15. 8. 1952.

Mjesto i država rođenja: Korita, opština Bijelo Polje, Crna Gora

Kontakt:

asib.alihodzic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Tehnički fakultet, Čačak; godina 1990.

Postdiplomski studij: Institucija – Tehnički fakultet, Čačak; godina 1999.

Doktorski studij: Institucija – Tehnički fakultet, Zrenjanin; godina 2004.

IZBORI U ZVANJA

Docent: Uža naučna oblast – Mašinstvo; Godina izbora – 2009; Institucija –Saobraćajni fakultet, Doboj.

Vanredni profesor:Transportno inženjerstvo; Godina izbora – 2015; Institucija –Saobraćajni fakultet, Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

Godine 1973. počinje s radom u Zastavi „Ramiz Sadiku“ u Peći. Od 1979. godine zapošljava se kao profesor u Tehničkoj školi, a 2004. na Ekonomskom fakultetu u Peći. Godine 2005. radi na Višoj tehničkoj školi, a od 2006. na Saobraćajnom fakultetu u Doboju.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Prof. dr sc. Armand Krasniqi, prof. dr Asib Alihodžić: „Ugovor o međunarodnoj špediciji – pravno-regulativni dokumenat i mogućnost za razvoj međunarodnog biznisa“ – Drugi hrvatski kongres o ruralnom turizmu s međunarodnim sudjelovanjem u Malom Lošinju od 21. do 25. travnja/aprila 2010;

Alihodžić, A.: „Metodologija istraživanja uticajnih faktora na efikasnost poslovno-proizvodnih sistema, VIII međunarodna konferencija fleksibilne tehnologije, Novi Sad, 2003, Zbornik radova

Mikić, D., Alihodžić A., Milekić, M., Pejić, V.: „Problematika automatizacije upravljanja kvalitetom na nivou preduzeća“, 33. Jupiter konferencija sa međunarodnim učešćem, Zlatibor,  maj 2007;

Mr sc. Esad Mušanović, dipl. ing. saobraćaja, prof. dr Boško Mišić, prof. dr Asib Alihodžić:Naponsko deformaciono stanje pneumatika na damperima u eksploatacionim uslovima“, Saobraćajno-tehnički fakultet u Doboju, Opatija, Republika Hrvatska, 2012.

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Prof. dr Ratko Đuričić, prof. dr Asib Alihodžić, prof. dr Boško Mišić, mr Vlastimir Pejić: „Modeli organizacione strukture željeznice bazirani na smjernicama evropskih direktiva – Prvo savjetovanje sa međunarodnim učešćem “Transport i savremeni uslovi poslovanja“, 2010, Saobraćajni fakultet u Travniku – Vlašić;

Dr Almir Alihodžić, dr Saša Muminović, dr Majca Dušica-Zajec, prof. dr Asib Alihodžić: „Finansijski aspekti i podizanje konkurentnosti kroz primjenu paradigme održivog razvoja malih i srednjih poduzeća jugoistočne Evrope, Međunarodna konferencija „Razvoj poslovanja“, 2010, Ekonomski fakultet u Zenici;

Prof. dr Asib Alihodžić, mr S. Mušanović, E. Mušanović. M. Jusić, L. H. Mustafić: „Transport jalovine željezničkim vagonima sa separacije na otkop “Banovići“, SOIT, 2012., Saobraćajni fakultet u Doboju, 2012;

Mr sc. Safer Mušanović, dipl. ing. maš., prof. dr Asib Alihodžić, dipl. ing. maš., mr sc. Esad Mušanović, dipl. ing. saobr.: “Prilog istraživanja uticajnih faktora na efektivnost i efikasnost proizvodnje uglja u RMU „Banovići“ d.d., Simpozijum ekoloških nauka „EOR – 2012“ Ekologija i održivi razvoj, Vlašić–Travnik, Bosna i Hercegovina, 2012;

Asib Alihodžić, Saobraćajni fakultet, Doboj, Safer Mušanović, dipl. inž. maš., Esad Mušanović, dipl. inž. saobr., Abdulah Jusić, dipl. inž. rud., Lejla Mustafić, dipl. ecc.: Optimalizacija kamionskog transporta u RMU „Banovići“, Naučni skup SOIT, 2012, Saobraćajni fakultet, Doboj, 23–24. novembar 2012;

Esad Mušanović, dipl. inž. saobr., Radisav Mišić, Asib Alihodžić: „Primjena infracrvene termografije u ranom defektovanju kvarova na motornim vozilima, Saobraćajni fakultet, Doboj, Naučni skup „Novi horizonti 2013“, Saobraćajni fakultet, Doboj, 22–23. novembar 2013.

Esad Mušanović, Asib Alihodžić, Boško Mišić, Lejla H. Mustafić: „Drumski saobraćaj kao izvor zagađenja vazduha, Stručna konferencija „Bezbjednost u saobraćaju”, Doboj, 7. i 8. juni 2013; ISBN 978-99955-36-33-6  COBBISS.BH-ID  3352600. Zbornik radova, str.155–163;

Asib Alihodžić, Lejla Skopljak, Lejla H. Mustafić, Bojana Gojković: „Sistem nagrađivanja u akademskoj zajednici profesor–student”, Peta međunarodna konferencija „Internacionalni univerzitet”, Travnik, Vlašić, 2014; Peto međunaraodno savjetovanje “Savremeni trendovi u saobraćaju, logistici u funkciji”.