ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Mile Milekic

Име и презиме: Миле Милекић

Датум рођења: 18. 2. 1949.

Мјесто и држава рођења: Медна, Мркоњић Град, ФНРЈ

Контакт: mile.milekic@gmail.com

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Машински факултет Бањалука; година 1976.

Постдипломски студиј: Институција – Машински факултет, Бањалука; година 2002.

Докторски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Добој; година 2009; Стечена титула – доктор техничких наука.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Индустријска регулатива и стандардизација; Година избора – 2007; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2009; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Ванредни професор: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2015; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Године 1976–2005. запослен у Фабрици вијака, Мркоњић Град, управник погона, руководилац Сектора техничке контроле, технички директор и директор фабрике; 2005–2007 – Виша техничка школа, Добој; 2007 – Саобраћајни факултет, Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Милекић, М.: „Истраживање кључних карактеристика квалитета вијака у    систему менаџмента квалитетом“, XIII научно-стручна конференција ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ IS 05, Херцег Нови, 07-09 септембар 2005, стр. 657-664, (ISBN 86-7780-008-5)

Милекић, М., Гојковић П.: „Принципи социо-техничких система“, 9. међународна конференција о достигнућима електротехнике, машинства и информатике ДЕМИ 2009, Бања Лука, 28-29. 05. 2009, стр. 371-376, (ISBN 978-99938-39-23-1).

Милекић, М., Гојковић, П., Јашаревић, С.: „A research on product performance in quality“, 13th International Research/Expert Conference”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2009, Hammamet, Tunisia, 16-21 October 2009, pp. 681-684, (ISSN 1840-4944).

Милекић, М.: „Социо-технички системи“, 7. научно-стручни скуп са међународним учешћем „QUALITY 2011“, Неум, 01-04. јуни 2011, стр. 185-190, (ISSN 1512-9268)

Милекић, М.: „Квалитет као фактор опстанка на тржишту поштанских услуга“, 8. научно-стручни скуп са међународним учешћем „QUALITY 2013“, Неум, 06-08. јуни 2013, стр. 213-218, (ISSN 1512-9268)

Милекић, М.: „Balanced Scorecard Concept of Balanced Measurement of Performanses”, 17th International Research/Expert Conference” Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2013, Istanbul, Turkey, 10-11 September 2013, pp. 257-260, (ISSN 1840-4944)

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Милекић, М.: „Мотивација и принципи система менаџмента квалитетом (QMS)“, часопис „Квалитет“, Београд, број 3-4, (2007), стр. 46-49, (ISSN 0354-2408)

Милекић, М.: „Концепти интегрисаних система менаџмента“, „Квалитет & изврсност“, Београд, број 5-6, (2013), стр. 61-64, (ISSN 2217-852X)

Милекић, М.: „Смјернице Стратегије XXV конгреса Свјетског поштанског савеза, „Квалитет & изврсност“, Београд, број 11-12, (2014), стр. 78-81, (ISSN 2217-852X)

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Учесник у пројекту „Одржавање средстава рада, опреме и припадајућих објеката у РО Творница вијака Мркоњић Град“, 1987; пројекат суфинансирало Министарство за науку Босне и Херцеговине; „Провјера оспособљености Фабрике вијака Мркоњић Град за производњу колосјечног прибора, осовиница, вијчаних и сродних производа за жељезницу“, Машински факултет, Бања Лука, 2001.