OSNOVNI PODACI

Perica Gojkovic

Ime i prezime: Perica Gojković

Datum rođenja: 1.2.1958

Mjesto i država rođenja: Opština Doboj, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

perica.gojkovic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Mašinski fakultet u Banja Luci; Godina- 1981.

Postdiplomski studij: Mašinski fakultet u Banja Luci; Godina- 1988.

Doktorski studij: Mašinski fakultet u Banja Luci; Godina- 1994

Stečena titula- Doktor tehničkih nauka.

IZBORI U ZVANJA

Docent: Na predmetu- Nacrtna geometrija i osnovi mašinstva; Godina izbora- 1995.; Institucija- Tehnološki fakultet Banja Luka.

Vanredni profesor: Uža naučna oblast- Proizvodni sistemi; Godina izbora- 2002; Institucija- Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.

Vanredni profesor: Na predmetu- Nacrtna geometrija i osnovi mašinstva; Godina izbora- 2004.; Institucija- Tehnološki fakultet Banja Luka.

Redovni profesor: Uža naučna oblast- Industrijski sistemi; Godina izbora- 2008; Institucija- Saobraćajni fakultet Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

U proteklom desetogodišnjem periodu na Saobraćajnom fakultetu u Doboju izvodio je nastavu iz grupe tehničkih predmeta na magistarskim, master i osnovnim studijama: Nacrtna geometrija i osnovi mašinstva, Tehničko crtanje, Organizacija proizvodnje, Projektovanje informacionih sistema, Razvoj proizvoda i Metodologija naučno istraživačkog rada (postdiplomski studij na Saobraćajnom fakultetu u Doboju). U svojstvu autora ili koautora publikovao je više od 80 naučnih i stručnih radova u naučnim časopisima i zbornicima iz oblasti industrijskih sistema. Autor ili koautor je sledećih udžbenika koji se koriste u izvođenju nastavnog procesa na Saobraćajnom fakultetu u Doboju:

Sorak M., Gojković P.: „Nacrtna geometrija i osnovi mašinstva“, Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet Banja Luka, 1996 god.

Milošević Ž., Gojković P., Tufekdžić X., Blagojević A., Milošević D.: „Kvalitet i tehnika mjerenja“, Zavod za izdavanje udžbenika i  nastavna sredstva Beograd, 2000 god.

Gojković P, Sorak M., Dragić M.: „Zbirka zadataka iz osnova mašinstva“, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj, 2008 god.

Banjanin M., Gojković P.: „Analitičke procedure u inžinjerskim disciplinama“, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj, 2008 god.

Gojković P.:Razvoj proizvoda“, Univerzitet u Istočnom Sarajevu,Saobraćajni fakultet Doboj, 2008 god.

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

U toku stručne karijere kao koordinator ili istraživač učestvovao je u realizaciji sledećih važnijih projekata koji su sufinansirani od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Vlade Republike Srpske:

GPS I RFID TEHNOLOGIJA U SAOBRAĆAJU“, Saobraćajni fakultet Doboj i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, 2008-2009. god.

PRIMJENA BEŽIČNIH MREŽA U PROCESNOJ INUSTRIJI BAZIRANIH NA HART PROTOKOLU“, Saobraćajni fakultet Doboj i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, 2009-2010. god.

UVOĐENJE I TESTIRANJE FOTONAPONSKIH MODULA U AUTONOMNIM SOLARNIM SISTEMIMA ZA NEZAVISNO ENERGETSKO NAPAJANJE“, Saobraćajni fakultet Doboj i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, 2010-2011. god.

IZRADA ELABORATA ZA UNAPREĐENJE INTEGRISANIH SISTEMA NA BAZI GORIVIH I SOLARNIH ĆELIJA U SVRHU POVEĆANJA ISKORISTIVOSTI ALTERNATIVNIH IZVORA ENERGIJE NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE“, Saobraćajni fakultet Doboj i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, 2012-2013. god.

IMPLEMENTACIJA AUTONOMNIH SOLARNIH SISTEMA U NAPAJANJU OBJEKATA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE“, Saobraćajni fakultet Doboj i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, 2013-2014. god.