Гдје може да ради инжењер жељезничког саобраћаја?

 • Жељезница (технолози у већим ранжирним, распоредним, робним, индустријским, путничким и др. станицама; шеф или помоћник шефа свих врста станица; шеф или замјеник шефа секција СТД; референт, шеф одељења, начелник службе, директор сектора, помоћник, замјеник и генерални директор предузећа);
 • Заводима за пројектовање жељезница;
 • Урбанистичким заводима;
 • Рачунско – управљачким центрима;
 • Предузећима за одржавање пруге и пружних постројења;
 • Предузећима за експлоатацију кола за спавање и ручавање;
 • Шпедицијама и другим специјализованим организацијама;
 • Институтима и др.

Гдје може да ради инжењер друмског саобраћаја?

 • Урбанистички заводи;
 • Пројектне организације;
 • Комунална предузећа;
 • Одељења за безбиједност саобраћаја у оквиру МУП-а;
 • Заводи за вјештачења;
 • Ауто друштва и ауто школе;
 • Средње и више техничке школе;
 • Рачунарско – управљачки центри;
 • Заводи за статистику;
 • Осигуравајући заводи;
 • Научни институти;
 • Аутотранспортна предузећа;
 • Међународна шпедиција;
 • Аутобуске станице;
 • Сервиси;
 • Паркинг сервиси;

Гдје може да ради инжењер поштанског саобраћаја?

 • Пошта (управник у пошти вишег реда; референт у стручним службама Радних јединица, Сектора, Дирекција;, шеф одељења, начелник службе, директор сектора, помоћник, замјеник и генерални директор предузећа);
 • Поштанска штедионица;
 • Банке;
 • Новинске куће;
 • Системи за рачунарство и дистрибуцију информација.

Гдје може да ради инжењер телекомуникација?

 • ПТТ организације;
 • Телеком;
 • ТВ куће;
 • Организације за производњу телекомуникационе опреме;
 • Пројектантске организације;
 • Сервиси;
 • Државни органи;
 • Саобраћајна предузећа;
 • Банке.

Гдје може да ради дипломирани инжењер саобраћаја – смјер логистика?

 • Транспортни системи различитих видова транспорта (жељезница, друмски, водни и ваздушни транспорт);
 • Шпедитерска предузећа;
 • Робни терминали различитих видова транспорта;
 • Робно транспортни центри – логистички центри;
 • Контенерски терминали;
 • Слободне и царинске зоне;
 • Индустријска предузећа (прехрамбена, металска, машинска, електро, грађевинска, фарматцеуске, петрохемска, и др.);
 • Трговачка предузећа, мега маркети и дистрибуцијске куће;
 • Рударско енергетски комлекс и нафтна индустрија;
 • Комунална предузећа;
 • Градски секретаријати за саобраћај;
 • Привредне коморе;
 • Урбанистички заводи;
 • Војне и полицијске установе;
 • Медицинске установе;
 • Осигуравајућа друштва, и др.