Gdje može da radi inženjer željezničkog saobraćaja?

 • Željeznica (tehnolozi u većim ranžirnim, rasporednim, robnim, industrijskim, putničkim i dr. stanicama; šef ili pomoćnik šefa svih vrsta stanica; šef ili zamjenik šefa sekcija STD; referent, šef odeljenja, načelnik službe, direktor sektora, pomoćnik, zamjenik i generalni direktor preduzeća);
 • Zavodima za projektovanje željeznica;
 • Urbanističkim zavodima;
 • Računsko – upravljačkim centrima;
 • Preduzećima za održavanje pruge i pružnih postrojenja;
 • Preduzećima za eksploataciju kola za spavanje i ručavanje;
 • Špedicijama i drugim specijalizovanim organizacijama;
 • Institutima i dr.

Gdje može da radi inženjer drumskog saobraćaja?

 • Urbanistički zavodi;
 • Projektne organizacije;
 • Komunalna preduzeća;
 • Odeljenja za bezbijednost saobraćaja u okviru MUP-a;
 • Zavodi za vještačenja;
 • Auto društva i auto škole;
 • Srednje i više tehničke škole;
 • Računarsko – upravljački centri;
 • Zavodi za statistiku;
 • Osiguravajući zavodi;
 • Naučni instituti;
 • Autotransportna preduzeća;
 • Međunarodna špedicija;
 • Autobuske stanice;
 • Servisi;
 • Parking servisi;

Gdje može da radi inženjer poštanskog saobraćaja?

 • Pošta (upravnik u pošti višeg reda; referent u stručnim službama Radnih jedinica, Sektora, Direkcija;, šef odeljenja, načelnik službe, direktor sektora, pomoćnik, zamjenik i generalni direktor preduzeća);
 • Poštanska štedionica;
 • Banke;
 • Novinske kuće;
 • Sistemi za računarstvo i distribuciju informacija.

Gdje može da radi inženjer telekomunikacija?

 • PTT organizacije;
 • Telekom;
 • TV kuće;
 • Organizacije za proizvodnju telekomunikacione opreme;
 • Projektantske organizacije;
 • Servisi;
 • Državni organi;
 • Saobraćajna preduzeća;
 • Banke.

Gdje može da radi diplomirani inženjer saobraćaja – smjer logistika?

 • Transportni sistemi različitih vidova transporta (željeznica, drumski, vodni i vazdušni transport);
 • Špediterska preduzeća;
 • Robni terminali različitih vidova transporta;
 • Robno transportni centri – logistički centri;
 • Kontenerski terminali;
 • Slobodne i carinske zone;
 • Industrijska preduzeća (prehrambena, metalska, mašinska, elektro, građevinska, farmatceuske, petrohemska, i dr.);
 • Trgovačka preduzeća, mega marketi i distribucijske kuće;
 • Rudarsko energetski komleks i naftna industrija;
 • Komunalna preduzeća;
 • Gradski sekretarijati za saobraćaj;
 • Privredne komore;
 • Urbanistički zavodi;
 • Vojne i policijske ustanove;
 • Medicinske ustanove;
 • Osiguravajuća društva, i dr.