ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Наташа Ђалић

Датум рођења: 08.12.1983.

Мјесто и држава рођења: Добој, РС, БиХ

E mail: natasa.djalic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција: Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула: Дипломирани инжењер информатике, година 2007.

Постдипломски студиј: Институција – Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин;

Стечена титула : Дипломирани инжењер пословне информатике; година 2010.

Докторски студиј: Институција –  Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин;  

Стечена титула: Доктор наука – Индустријско инжењерство/Инжењерски менаџмент;  година 2022.

Назив завршног рада: Модел за унапређење пословања и конкурентности предузећа заснован на информационим системима и доношењу одлука.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Доцент: Ужа научна област – Информационе науке (друштвени аспекти); Година избора – 2022;

Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавила је 24 научна рада од којих је тренутно 3 на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: