Име и презиме: Мирослав Павловић

Датум рођења: 16.10.1988.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

E mail: miroslav.pavlovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Универзитет у Источном Сарајеву – Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула  дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS година 2015.

Постдипломски студиј: Институција – Универзитет у Источном Сарајеву – Саобраћајни факулт