Шеф катедре: Проф. др Месуд Ајановић, ванрредни професор

Секретар катедре: Милан Еремија, асистент

ПРОФЕСОРИ

  • Проф. др Перица Гојковић, редовни професор
  • Проф. др Месуд Ајановић, ванредни професор
  • Проф. др Здравко Нунић, ванредни професор
  • Др Зоран Ристикић, доцент

САРАДНИЦИ

  • мрц Мирослав Павловић, виши асистент
  • Милан Еремија, асистент

ЛИСТА ПРЕДМЕТА

1             Транспортна средства и уређаји

2             Експлоатација и одржавање

3             Мотори СУС

4             Моторна возила

5             Основни видови транспорта 1

6             Основе термодинамике

7             Основе механике флуида

8             Технологија горива и мазива

9             Основе динамике возила

10           Системи за добаву горива

11           Алтернативна горива и неконвенцијални погони возила

12           Мехатронички системи код мотора и возила

13           Пумпе, компресори и вентилатори

14           Материјали друмских возила

15           Конструкција мотора СУС

16           Опрема мотора СУС

17           Пројектовање и прорачун возила

18           Експлоатација и одржавање

19           Дијагностика и одржавање мотора

20           Пројектовање и организација система за одржавање возила

21           Технички преглед и хомологација возила

22.          Техничка дијагностика моторних возила

23.          Напредна динамика флуида- гасна динамика

24.          Теорија еластичности

25.          Торзионе осцилације мотора СУС

26.          Надопуњење мотора СУС

27.          Динамика мотора СУС

28.          Моделирање процеса у моторима

29.          Систем активне сигурности возила

30.          Возила посебне намјене

31.          Анализа хаварија

32.          Аеродинамика и дизајн возила

33.          Трансмисија возила 34.          Неконвенцијални погони возила