Руководилац катедре: Доц.др Гордана Јотановић (КАНЦЕЛАРИЈА 4)

Секретар катедре: Мр Мирко Стојчић, виши асистент (КАНЦЕЛАРИЈА 42)

НАСТАВНИЦИ

Проф.др Жељко Стјепановић, ванредни професор

др Гордана Јотановић, доцент

др Мирослав Костадиновић, доцент

др Александар Стјепановић, доцент

др Горан Јаушевац, доцент

САРАДНИЦИ

Мр Горан Кузмић, виши асистент

Мр Мирко Стојчић, виши асистент

ЛИСТА ПРЕДМЕТА:

1Програмирање у саобраћају
2Мрежни сервиси и интернет апликације
3Управљање информацијама у логистици
4Управљање пројектима у комуникацијама
5Планирање  и пројектовање саобраћаја у мрежама
6Основи комуникација
7Поштански саобраћај
8Експлоатација у поштанском саобраћају
9Транспортне мреже
10Мултимедијалне комуникације
11Менаџмент у поштанском саобраћају
12Основи телекомуникационих система
13Ваздухопловни радио уређаји и системи
14ГИС у саобраћају
15Базе података
16Интернет сервиси
17Управљачки информациони системи
18Аутоматизација жељезничког саобраћаја кроз информационе технологије
19Телематски системи
20Електронски системи у саобраћају
21Управљање пројектима у поштанском саобраћају
22Комуникациони системи у поштанском саобраћају
23Одабрана поглавља из области телекомуникација
24Нове технологије у поштанском саобраћају
25Примјена обновљивих извора енергије у транспортним системима
26Примјена ГИС-а
27Управљање пројектима у саобраћају
28Примјена обновљивих извора енергије у транспортним системима

ПРОЈЕКТИ ЧИЈИ СУ НОСИОЦИ ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

 1.Назив пројекта: GPS И RFID ТЕХНОЛОГИЈА У САОБРАЋАЈУ, трајање пројекта: 2008-2009 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 2.Назив пројекта: НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ФОТОНАПОНСКОГ СИСТЕМА ЗА НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, трајање пројекта: 2009-2010 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 3.Назив пројекта: ПРИМЈЕНА БЕЖИЧНИХ МРЕЖА У ПРОЦЕСНОЈ ИНДУСТРИЈИ БАЗИРАНИХ НА HART ПРОТОКОЛУ, трајање пројекта: 2009-2010 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 4.Назив пројекта: ИНТЕГРАЦИЈА БЕЖИЧНИХ И ЖИЧАНИХ ИНДУСТРИЈСКИХ МРЕЖА БАЗИРАНА НА HART КОНЦЕПТУ, трајање пројекта: 2010-2011 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 5.Назив пројекта: УВОЂЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ФОТОНАПОНСКИХ МОДУЛА У АУТОНОМНИМ СОЛАРНИМ СИСТЕМИМА ЗА НЕЗАВИСНО ЕНЕРГЕТСКО НАПАЈАЊЕ, трајање пројекта: 2010-2011 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 6.Назив пројекта: ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕГРИСАНИХ СИСТЕМА НА БАЗИ ГОРИВИХ И СОЛАРНИХ ЋЕЛИЈА У СВРХУ ПОВЕЋАЊА ИСКОРИСТИВОСТИ АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, трајање пројекта: 2012-2013 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 7.Назив пројекта: ТЕСТИРАНЈЕ И УВОЂЕЊЕ МОДИФИКОВАНОГ PID РЕГУЛАТОРА У БЕЖИЧНИМ ИНДУСТРИЈСКИМ МРЕЖАМА БАЗИРАНИМ НА HART ПРОТОКОЛУ, трајање пројекта: 2013-2014године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 8.Назив пројекта: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА АУТОНОМНИХ СОЛАРНИХ СИСТЕМА У НАПАЈАЊУ ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, трајање пројекта: 2013-2014 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 9.Назив пројекта: ЕЛАБОРАТ ЗА ИЗРАДУ АУТОНОМНОГ СОЛАРНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ИЗВОРА (ГЕНЕРАТОРА) СА ДАЉИНСКОМ КОНТРОЛОМ И НАДЗОРОМ ЗА ЕНЕРГЕТСКО НАПАЈАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ОБЈЕКАТА, трајање пројекта: 2015-2016 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 10.Назив пројекта: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВЕБ АПЛИКАЦИЈА У ИНТЕЛИГЕНТНИМ ТРАНСПОРТНИМ СИСТЕМИМА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ПУТНИКА У ЈАВНОМ АУТОБУСКОМ САОБРАЋАЈУ, трајање пројекта: 2015-2016 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 11.Назив пројекта: КОНВЕРЗИЈА АУТОМОБИЛА СА КЛАСИЧНИМ БЕНЗИНСКИМ МОТОРОМ У ВОЗИЛО НА ЕЛЕКТРО ПОГОН, трајање пројекта:  2018-2019 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 12.Назив пројекта: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ IOT У КОНТРОЛИ И УПРАВЉАЊУ РОБОТСКОМ РУКОМ ИЗРАЂЕНОМ НА 3Д ШТАМПАЧУ, трајање пројекта: 2018-2019 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 13.Назив пројекта: ПРАЋЕЊЕ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА ПОМОЋУ ДРОНА, трајање пројекта: 2019-2020 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 14.Назив пројекта: SMART СИСТЕМ ЗАСНОВАН НА IОТ ТЕХНОЛОГИЈИ НАМЈЕЊЕН ЗА ПРАЋЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА, трајање пројекта: 2019-2020 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

ЛАБОРАТОРИЈЕ ФИНАНСИРАНЕ ИЗ СРЕДСТАВА ПРОЈЕКАТА

    1.Назив лабораторије: Лабораторија за мултимедијалне системе (САЛА 10)
Руководилац лабораторије: Проф. др Жељко Стјепановић

    2.Назив лабораторије: Лабораторија за рачунарске мреже (САЛА 9)
Руководилац лабораторије: Доц. др Горан Јаушевац

    3.  Назив лабораторије: Лабораторија за комуникационе системе, електрична и аутономна возила (САЛА 23)
Руководилац лабораторије: Доц. др Александар Стјепановић

    4.Назив лабораторије: Лабораторија за аутоматику и електротехнику (САЛА 12)
Руководилац лабораторије: Доц. др Мирослав Костадиновић

    5.Назив лабораторије: Лабораторија за информационе технологије (САЛА 24)
Руководилац лабораторије: Доц. др Гордана Јотановић