Руководилац катедре: Проф. др Гордана Јотановић, ванредни професор (КАНЦЕЛАРИЈА 4)

Секретар катедре:др Мирко Стојчић, доцент (КАНЦЕЛАРИЈА 42)

НАСТАВНИЦИ

Проф.др Жељко Стјепановић, ванредни професор

Проф. др Гордана Јотановић, , ванредни професор

Проф. др Мирослав Костадиновић, ванредни професор

Проф. др Александар Стјепановић, ванредни професор

др Горан Јаушевац, доцент

др Мирко Стојчић, доцент

Проф др Славко Ђурић редовни професор

др Горан Кузмић, доцент

САРАДНИЦИ

ЛИСТА ПРЕДМЕТА:

1.Програмирање у саобраћају
2.Мрежни сервиси и интернет апликације
3.Управљање информацијама у логистици
4.Управљање пројектима у комуникацијама
5.Планирање  и пројектовање саобраћаја у мрежама
6.Основи комуникација
7.Поштански саобраћај
8.Експлоатација у поштанском саобраћају
9.Транспортне мреже
10.Мултимедијалне комуникације
11.Менаџмент у поштанском саобраћају
12.Основи телекомуникационих система
13.Ваздухопловни радио уређаји и системи
14.ГИС у саобраћају
15.Базе података
16.Интернет сервиси
17.Управљачки информациони системи
18.Аутоматизација жељезничког саобраћаја кроз информационе технологије
19.Телематски системи
20.Електронски системи у саобраћају
21.Управљање пројектима у поштанском саобраћају
22.Комуникациони системи у поштанском саобраћају
23.Одабрана поглавља из области телекомуникација
24.Нове технологије у поштанском саобраћају
25.Интернет маркетинг
26.Примјена ГИС-а
27.Управљање пројектима у саобраћају
28.Примјена обновљивих извора енергије у транспортним системима
29.Електронско пословање

ПРОЈЕКТИ ЧИЈИ СУ НОСИОЦИ ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

 1.Назив пројекта: GPS И RFID ТЕХНОЛОГИЈА У САОБРАЋАЈУ, трајање пројекта: 2008-2009 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 2.Назив пројекта: НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ФОТОНАПОНСКОГ СИСТЕМА ЗА НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, трајање пројекта: 2009-2010 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 3.Назив пројекта: ПРИМЈЕНА БЕЖИЧНИХ МРЕЖА У ПРОЦЕСНОЈ ИНДУСТРИЈИ БАЗИРАНИХ НА HART ПРОТОКОЛУ, трајање пројекта: 2009-2010 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 4.Назив пројекта: ИНТЕГРАЦИЈА БЕЖИЧНИХ И ЖИЧАНИХ ИНДУСТРИЈСКИХ МРЕЖА БАЗИРАНА НА HART КОНЦЕПТУ, трајање пројекта: 2010-2011 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 5.Назив пројекта: УВОЂЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ФОТОНАПОНСКИХ МОДУЛА У АУТОНОМНИМ СОЛАРНИМ СИСТЕМИМА ЗА НЕЗАВИСНО ЕНЕРГЕТСКО НАПАЈАЊЕ, трајање пројекта: 2010-2011 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 6.Назив пројекта: ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕГРИСАНИХ СИСТЕМА НА БАЗИ ГОРИВИХ И СОЛАРНИХ ЋЕЛИЈА У СВРХУ ПОВЕЋАЊА ИСКОРИСТИВОСТИ АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, трајање пројекта: 2012-2013 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 7.Назив пројекта: ТЕСТИРАНЈЕ И УВОЂЕЊЕ МОДИФИКОВАНОГ PID РЕГУЛАТОРА У БЕЖИЧНИМ ИНДУСТРИЈСКИМ МРЕЖАМА БАЗИРАНИМ НА HART ПРОТОКОЛУ, трајање пројекта: 2013-2014године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 8.Назив пројекта: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА АУТОНОМНИХ СОЛАРНИХ СИСТЕМА У НАПАЈАЊУ ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, трајање пројекта: 2013-2014 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 9.Назив пројекта: ЕЛАБОРАТ ЗА ИЗРАДУ АУТОНОМНОГ СОЛАРНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ИЗВОРА (ГЕНЕРАТОРА) СА ДАЉИНСКОМ КОНТРОЛОМ И НАДЗОРОМ ЗА ЕНЕРГЕТСКО НАПАЈАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ОБЈЕКАТА, трајање пројекта: 2015-2016 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 10.Назив пројекта: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВЕБ АПЛИКАЦИЈА У ИНТЕЛИГЕНТНИМ ТРАНСПОРТНИМ СИСТЕМИМА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ПУТНИКА У ЈАВНОМ АУТОБУСКОМ САОБРАЋАЈУ, трајање пројекта: 2015-2016 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 11.Назив пројекта: КОНВЕРЗИЈА АУТОМОБИЛА СА КЛАСИЧНИМ БЕНЗИНСКИМ МОТОРОМ У ВОЗИЛО НА ЕЛЕКТРО ПОГОН, трајање пројекта:  2018-2019 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 12.Назив пројекта: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ IOT У КОНТРОЛИ И УПРАВЉАЊУ РОБОТСКОМ РУКОМ ИЗРАЂЕНОМ НА 3Д ШТАМПАЧУ, трајање пројекта: 2018-2019 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 13.Назив пројекта: ПРАЋЕЊЕ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА ПОМОЋУ ДРОНА, трајање пројекта: 2019-2020 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 14.Назив пројекта: SMART СИСТЕМ ЗАСНОВАН НА IОТ ТЕХНОЛОГИЈИ НАМЈЕЊЕН ЗА ПРАЋЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА, трајање пројекта: 2019-2020 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

ЛАБОРАТОРИЈЕ ФИНАНСИРАНЕ ИЗ СРЕДСТАВА ПРОЈЕКАТА

    1.Назив лабораторије: Лабораторија за мултимедијалне системе (САЛА 10)
Руководилац лабораторије: Проф. др Жељко Стјепановић, ванредни професор

    2.Назив лабораторије: Лабораторија за рачунарске мреже (САЛА 9)
Руководилац лабораторије: Доц. др Горан Јаушевац

    3.  Назив лабораторије: Лабораторија за комуникационе системе, електрична и аутономна возила (САЛА 23)
Руководилац лабораторије: Проф. др Александар Стјепановић, ванредни професор

    4.Назив лабораторије: Лабораторија за аутоматику и електротехнику (САЛА 12)
Руководилац лабораторије: Проф. др Мирослав Костадиновић, ванредни професор

    5.Назив лабораторије: Лабораторија за информационе технологије (САЛА 24)
Руководилац лабораторије:Проф. др Гордана Јотановић, ванредни професор